Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Belastingdienst 2022

  1. Convenant

Deelname aan het convenant met de Belastingdienst

Deelnemende bibliotheken aan het samenwerkingsverband met de Belastingdienst in 2022 (Selectie: alle bibliotheken in Nederland, N: 137)

Sinds 2016 het eerste convenant tussen de KB en de Belastingdienst gesloten is, wordt toegewerkt naar een netwerk van lokale bibliotheken die ruimte en computers beschikbaar stellen voor spreekuren, invulcursussen en informatiebijeenkomsten van maatschappelijk dienstverleners. Het netwerk ondersteunt burgers bij het regelen van belasting- en toeslagzaken. Voor de periode 2019-2022 lag in het nieuwe convenant de nadruk op het in stand houden van dit landelijke netwerk van hulp bij belasting- en toeslagzaken in lokale bibliotheken – in samenwerking met maatschappelijk dienstverleners – en het bestendigen en verder uitbouwen van de spreekuren, invulcursussen en informatiebijeenkomsten.

Bijna alle bibliotheken werken samen met de Belastingdienst

In de aangifteperiode 2022 nam 90% van de bibliotheekorganisaties deel aan het convenant met de Belastingdienst, 123 basisbibliotheken in totaal. De bibliotheekorganisaties die deelnemen aan het convenant, organiseren grotendeels spreekuren, informatiebijeenkomsten en invulcursussen (87%) en/of verwijzen door naar belastinghulp van partners (93%). Ook stellen ze voor een groot deel pc- en printfaciliteiten beschikbaar waarop belastingaangifte gedaan kan worden (98%). Een percentage wat vergelijkbaar is met de jaren vóór corona. In 2021 konden minder bibliotheken pc- en printfaciliteiten beschikbaar stellen (87%), vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.