Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Belastingdienst 2022

  1. Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp

In de sectie Basisvaardigheden voor volwassenen op Bnetwerk zijn officiële stukken, rapporten en praktische documenten over basisvaardigheden en de samenwerking met de Belastingdienst terug te vinden. 

Meer informatie over onderzoek naar digitale vaardigheden, de digitale overheid en andere thema’s is te vinden in de sectie Bibliotheekinzicht op Bnetwerk. Op deze pagina’s bundelt de KB kennis uit actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in de staat van het openbare bibliotheekstelsel. Daarbij worden ontwikkelingen in de sector uitgelicht, ondersteund met cijfermatige gegevens en in historische en maatschappelijke context geplaatst. Hiermee biedt Bibliotheekinzicht professionals en beleidsmakers richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid.

De volgende artikelen van Bibliotheekinzicht bieden meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening rondom basisvaardigheden: