Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Belastingdienst 2022

  1. Bronnen

Geraadpleegde bronnen

Arends, J., Goedhart, R., Heij, R. de, Kleingeld, R., Pronk. & Roekel, R. van (2022). ICT, kennis en economie 2022. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Arends, J., Heij, R. de, Kleingeld, R., Pronk. & Roekel, R. van., Theissen, J., Wielenga-van der Pijl, L. & Zweerink, J. (2021). ICT, kennis en economie 2021. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Belastingdienst (2022). Feiten en cijfers. Aangifteperiode inkomstenbelasting 2021.

Bommeljé, Y. & Keur, P.A. (2013). De burger kan het niet alleen. PBLQatie nr. 41, juni 2013, Sdu Uitgevers.

Burgt, A. van de & Hoek, S. van de (2022). Dienstverlening openbare bibliotheken rondom de samenwerking met de Belastingdienst. Den Haag: KB.

Burgt, A. van de & Klaren, M (2022a). Bibliotheekstatistiek 2021Den Haag: KB.

Burgt, A. van de & Klaren, M (2022b). Dienstverlening openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenenDen Haag: KB.

Dedding, C. & Goedhart, N. (2021). Uit beeld geraakt. Digitale ongelijkheid als maatschappelijke opgave. Amsterdam: AmsterdamUMC – locatie VUmc, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Digitale Overheid (2020). NL DIGIbeter 2020. Agenda Digitale Overheid. Geactualiseerde versie.

Dijk, J. A. van (2005). The Deepening Divide. Inequality in the Information Society. Sage Publications.

Engelshoven, I. van, Jonge, H. de, Knops, R. & Ark, T. van (2019). Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024

Europese Commissie (2022). Index van de digitale economie en maatschappij (DESI) 2022 | Nederland.

Huffelen, A. van., Yeşilgöz-Zegerius, D. & Weerwind, F. Kamerbrief hoofdlijnen beleid voor digitalisering. Den Haag: Rijksoverheid

ICTU (2018). Monitor Generieke Digitale Infrastructuur 2018. Den Haag: ICTU, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Directie Informatiesamenleving en Overheid en Bureau Digicommissaris.

Israël, F., M. Kingma, A. Zielman & S. van As (2016). Aanpak van laaggeletterdheid. Den Haag: Algemene Rekenkamer.

Kanne, P. & Löb, N. (2016). (Digitale) contacten met de overheid. Amsterdam: I&O Research, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Kasperkovitz, J. & van Tits, M. & von der Fuhr, S. (2009). De Leerfunctie van Bibliotheken in Beeld. Kasperkovitz beleidsonderzoek en advies & IVA beleidsonderzoek en advies, in opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).

Logius (2022). Jaarverslag 2021.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (2022). Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 december 2022

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) (2021). Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021

Rijksoverheid (2022). 9,5 miljoen belastingaangiftes over 2021 binnengekomen. Geraadpleegd op 4-1-2023. 

Staat van de Uitvoering (2023). Complexiteit blijkt grootste knelpunt bij publieke dienstverlening. Geraadpleegd op 26-1-2023.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (2018). UWV Informatieplan 2018-2022. Puzzelen met prioriteiten. Amsterdam: VNG.

Wijnholds, M.A.H. (2020). Toegang tot internet en ICT infrastructuur moet blijvenMontfoort: ICTWaarborg