Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Belastingdienst 2022

  1. Financiën

Financiën

Om de dienstverlening rondom de Belastingdienst te faciliteren, ontvangen de bibliotheken die deelnemen aan het convenant een subsidie op basis van 0,02 euro per inwoner van het bedieningsgebied per lokale bibliotheek per jaar. Daarnaast stelt de Belastingdienst een bedrag voor coördinerende, ondersteunende en adviserende werkzaamheden beschikbaar aan de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s).

Bibliotheken zetten subsidie met name in voor organisatie van spreekuren

Acht op de tien bibliotheken hebben de ontvangen subsidie in 2022 ingezet voor het organiseren van spreekuren (80%). Zeven op de tien bibliotheken gebruiken de subsidie voor het invullen van G!DS (71%). Voor de samenwerking met de Belastingdienst is een goed ingevulde G!DS essentieel. Zo kunnen bibliotheken en partners goed naar elkaar doorverwijzen. Deze invoer in G!DS is ook een subsidievoorwaarde. 

De subsidie is in 2022 vaker ingezet voor de financiering van marketing en communicatie (69%) en ICT-faciliteiten (61%) dan in 2021 (respectievelijk 54% en 51%). Drie op de vijf bibliotheken hebben de ontvangen subsidie gebruikt voor het gratis kunnen aanbieden van spreekuren (59%). 

Waarvoor heeft jouw bibliotheekorganisatie de ontvangen subsidie gebruikt? (Selectie: bibliotheken die deelnemen aan het convenant met de Belastingdienst, N: 123)

Van de bibliotheken die de subsidie hebben ingezet voor marketing en communicatie doeleinden lagen de kosten hoofdzakelijk bij personeelsuren (71%) gevolgd door drukwerk (56%) en de website (51%).  

Voor welke marketing- en communicatieposten heeft jouw bibliotheek de subsidie gebruikt? (Selectie: bibliotheken die subsidie inzetten voor marketing en communicatie, N: 85)