Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Belastingdienst 2022

  1. Aanbod post-corona

Alternatieve dienstverlening

In de omgang met de coronabeperkingen toonden bibliotheken zich inventief in de manieren waarop zij burgers hielpen bij het invullen van hun belastingaangifte – zowel in de dienstverlening die ze zelf aanboden als in de afspraken die ze maakten met andere partijen. Op die manier konden burgers tijdens de sluiting van de bibliotheek in 2021 worden geholpen via telefonische en digitale spreekuren, of werden zij op een andere locatie geholpen (Van de Burgt & Van de Hoek, 2022). Begin 2022 werd de dienstverlening rondom de samenwerking met de Belastingdienst nog beïnvloed door coronamaatregelen. Verschillende activiteiten konden voorlopig alleen in kleinschalig verband plaatsvinden.

Meerderheid bibliotheken zet alternatief aanbod niet voort

De meerderheid van de bibliotheken is tijdens de aangifteperiode van 2022 niet doorgegaan met het aanbieden van de alternatieve dienstverlening rondom de Belastingdienst die is opgestart in de coronaperiode. Dit is in lijn met de andere resultaten waaruit blijkt dat bibliotheken in 2022 voornamelijk de voorkeur geven aan het aanbieden van de dienstverlening in fysieke vorm. Een klein deel van de bibliotheken bleef de alternatieve dienstverlening ook in 2022 aanbieden, bijvoorbeeld in de vorm van telefonische spreekuren rondom belastingaangifte (8%). Deze alternatieve dienstverlening werd in 2022 vaker door grote bibliotheken (meer dan 200.000 inwoners in het werkgebied) aangeboden dan door kleinere bibliotheken.

Heeft jouw bibliotheek in de periode januari tot en met augustus nieuwe dienstverlening rondom de Belastingdienst aangeboden die is voortgekomen uit de alternatieven die afgelopen jaren zijn opgestart? (Selectie: bibliotheken die deelnemen aan het convenant met de Belastingdienst, N: 123)