Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Belastingdienst 2022

  1. Bereik

Bereik van de dienstverlening

Ruim 9,7 duizend burgers bereikt in 2022

In 2022 konden bibliotheken weer (makkelijker) fysieke spreekuren, invulcursussen en bijeenkomsten organiseren. Dat deden dan ook veel bibliotheekorganisaties. Met de spreekuren, invulcursussen en bijeenkomsten die de bibliotheken aanbieden rondom de Belastingdienst zijn in de aangifteperiode van 2022 bijna 10 duizend burgers bereikt, waarvan circa 9 duizend burgers in fysieke vorm (92%). Het aantal bereikte burgers is in 2022 sterk toegenomen ten opzichte van 2021, toen circa 7 duizend burgers in totaal zijn bereikt, en waarvan circa 5 duizend in fysieke vorm (70%). 

Hoeveel mensen zijn er in totaal bereikt met de spreekuren, invulcursussen of bijeenkomsten? (Selectie: bibliotheken die spreekuren/invulcursussen/bijeenkomsten organiseren en waarvan aantal bereikte mensen bekend is, N 2017: 58 / 2018: 88 / 2019: 101 / 2020: 89 / 2021: 80 / 2022: 93)

* Vanaf 2019 en 2021 is de vraagstelling verbreed. Vanaf 2019 wordt gevraagd naar het bereik van het totale aanbod rondom belastinghulp. In voorgaande jaren is enkel gevraagd naar bereik van belastingspreekuren en invulhulp bij de belastingaangifte. Vanaf 2021 is niet alleen het aantal mensen bereikt met het fysieke, maar ook met aanbod in andere vorm (digitaal, telefonisch) uitgevraagd.

DigiD-inloggegevens belangrijkste criterium voor belastinghulp

Om gebruik te kunnen maken van belastinghulp, moeten burgers in veel bibliotheken aan bepaalde criteria voldoen (86%). Vaker dan in 2021 vroegen bibliotheken die zelf belastinghulp organiseren, burgers om hun DigiD-inloggegevens mee te nemen (76% in 2022 en 65% in 2021). Niet geheel vreemd deze stijging aangezien bibliotheken hun dienstverlening in 2022 weer makkelijker fysiek konden aanbieden. Circa de helft van de bibliotheken biedt alleen belastinghulp aan burgers die onder een bepaalde inkomensgrens vallen (48%) en/of inwoner zijn van de gemeente (42%). Twee op de vijf bibliotheken hanteren het tonen van een identiteitsbewijs als criterium (21%), en een derde van de bibliotheken stelt als eis dat de gebruiker geen ondernemer mag zijn (35%). Dit heeft waarschijnlijk als oorzaak dat deze belastingaangifte complexer is en bij voorkeur wordt uitbesteed aan een belastingkantoor. De genoemde restricties worden niet altijd bepaald door de bibliotheken zelf, maar ook door de maatschappelijk dienstverleners waarmee zij samenwerken. 

Aan welke criteria moeten burgers voldoen als zij gebruikmaken van de spreekuren, invulcursussen of bijeenkomsten gerelateerd aan het convenant? (Selectie: bibliotheken die spreekuren/invulcursussen/bijeenkomsten organiseren, N: 107)

Belastinghulp vrijwel altijd kosteloos

De belastinghulp in de vorm van spreekuren, invulcursussen of bijeenkomsten wordt door vrijwel alle bibliotheken kosteloos aangeboden (93%). Wanneer wel een vergoeding wordt gevraagd, is dat voor invulhulp bij de belastingaangifte georganiseerd door partners. De kosten daarvan variĆ«ren van 5 tot 30 euro, met een gemiddelde van 14,17 euro. 

Zijn er voor de burgers kosten verbonden aan de spreekuren, invulcursussen of bijeenkomsten gerelateerd aan het convenant van de Belastingdienst? (Selectie: bibliotheken die spreekuren/invulcursussen/bijeenkomsten organiseren, N: 107)