Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2017

  1. Bibliotheekorganisaties en -vestigingen

Een analyse van het aantal bibliotheekorganisaties en -locaties
In 2017 is het aantal bibliotheekorganisaties door fusies afgenomen tot 149. Het aantal fysiek te bezoeken bibliotheeklocaties is ongeveer gelijk gebleven. Nederland telde in 2017 776 (hoofd)vestigingen en 175 servicepunten, verdeeld over het hele land.

De gemiddelde afstand tot de bibliotheek is de afgelopen jaren licht toegenomen, maar is sinds 2015 stabiel. De gemiddelde afstand die een Nederlander moet afleggen naar een bibliotheekvestiging is 1,9 kilometer.

Tussen 2010 en 2013 daalde het aantal fysieke bezoekers van de bibliotheken van 74 naar 60 miljoen landelijk. Sinds 2013 fluctueert het aantal bezoekers enigszins, maar lijkt de ontwikkeling gestabiliseerd rond 60 miljoen bezoekers.