Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2020

  1. De bibliotheek in coronatijd

Meer lezen over de invloed van het coronavirus op het bibliotheekwerk van 2020
In 2020 sloeg het coronavirus in alle hevigheid toe. Tijdens de verschillende fasen van de bijbehorende crisis zochten bibliotheken, ondanks de vele beperkingen, naar manieren om hun publiek van dienst te blijven. Ze verplaatsten hun activiteiten naar het wereldwijde web, tuigden haal- en brengdiensten op en zetten in op digitaal lezen en luisteren. In het dossier De bibliotheek in coronatijd deed de KB deed verslag van de belangrijkste ontwikkelingen op bibliotheekgebied.

Bibliotheken in crisistijd

Hoewel bibliotheken tijdens de coronacrisis in 2020 meermaals hun deuren moesten sluiten, deden ze hun best onverminderd relevant te blijven. Zij startten haal- en brengdiensten op en ontplooiden digitale activiteiten. Daarbij was met name aandacht voor ouderen en jongeren, twee doelgroepen die het tijdens de crisis zwaar te verduren kregen. Ook achter de schermen zaten medewerkers niet stil: zij schoolden zichzelf bij of richtten zich op het beleid voor de komende jaren. Ook zagen bibliotheken ontwikkelingen die zij tijdens de coronacrisis hadden doorgemaakt winst voor de toekomst, bijvoorbeeld op digitaliseringsgebied.

Bibliotheken in crisistijd

Groei van de digitale bibliotheek

De maatregelen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan bemoeilijkten de uitvoer van veel activiteiten buitenshuis: Nederlanders werden tijdens de eerste golf opgeroepen alleen de deur uit te gaan voor boodschappen, een frisse neus of een noodzakelijk bezoek. Ook tijdens de oplevingen van het virus die volgden, werd het publieke leven een halt toegeroepen. Dit zorgde voor een toenemende behoefte aan activiteiten die binnenhuis konden worden uitgevoerd, waaronder lezen. Met name het digitale aanbod van de bibliotheek kon tijdens de coronaperiode aan die vraag beantwoorden: voor een goed boek hoefde de lezer de deur niet uit.

Groei van de digitale bibliotheek

Bibliotheekwerk in tijden van corona

Bibliotheekwerk in tijden van corona

De coronacrisis heeft een ongekende impact op onze samenleving en ook de bibliotheeksector is geraakt. Met de gedwongen sluiting van vestigingen moesten bibliotheken in hoog tempo met creatieve oplossingen komen om hun leden betekenisvolle diensten te blijven bieden. Wat betekende dit plotselinge stilvallen, aanpassen en ontwikkelen van diensten voor de organisatie, werktaken en inzet van personeel?

Wegwijs in de anderhalvemeterbibliotheek

In 2020 was de bibliotheek gedeeltelijk gesloten, maar mocht zij ook een tijdlang de deuren openhouden. Toch konden na heropening niet alle functies altijd direct weer vervuld worden. De noodzaak anderhalve meter afstand van elkaar te houden, niet in grote groepen samen te komen en hygiënisch te werk te gaan zorgde voor beperkingen. Hoe richtten bibliotheken de anderhalvemeterbibliotheek in? Welke protocollen volgden ze? Daarover ondervroeg Anne van den Dool namens de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) bibliotheekdirecteuren door het hele land. Een overzicht van de knelpunten en oplossingen.

Wegwijs in de anderhalvemeterbibliotheek

De financiële impact van corona op de bibliotheeksector

Financiële gevolgen

In 2020 heeft de Nederlandse bibliotheeksector te lijden gehad onder meerdere momenten van sluiting. Dat had uiteraard ook gevolgen voor de financiën van de bibliotheek. Op welke vlakken had de met minder inkomsten te maken, en welke steunmaatregelen vanuit de overheid konden

bibliotheekorganisaties aanspraak maken? Eric van der Wal (business controller bij Rijnbrink) zette de meestgestelde vragen over deze inkomstenderving op een rij.