Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2020

  1. Infographic: openbare bibliotheken in Nederland

Uitkomsten van de Gegevenslevering Wsob 2020
In dit dossier komen de belangrijkste uitkomsten van de Gegevenslevering Wsob 2020 aan bod. Ook worden deze resultaten in bredere context geplaatst. Daarnaast is een samenvatting van de resultaten grafisch weergegeven in een infographic. Hiermee wordt de status van het openbarebibliotheekstelsel in Nederland in één oogopslag zichtbaar. Alle bibliotheekorganisaties die hebben deelgenomen aan de Gegevenslevering Wsob 2020 ontvangen tevens een lokale variant van deze infographic, waarin de resultaten op bibliotheekniveau worden gepresenteerd.
Afbeelding
Infographic Bibliotheekstatistiek 2020