Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2018

  1. Buitenlandse bibliotheekrapportages

Een kijkje over de grenzen: bibliotheekstatistiek in het buitenland
Een kijkje over de grenzen: bibliotheekstatistiek in het buitenland.

Ook in andere delen van de wereld doen bibliotheken hun best hun cijfers zo helder en aantrekkelijk mogelijk te presenteren – middels een digitaal toegankelijk kennisportaal, een aantrekkelijk vormgegeven rapport of richtlijnen voor kwaliteitsbewaking.

Duitsland: Report on the State of Libraries

Jaarlijks brengt het Deutscher Bibliotheksverband een rapport uit waarin de belangrijkste statistieken, ontwikkelingen en uitdagingen onder elkaar worden gezet. Ook worden vooraanstaande politici aan het woord gelaten om hun visie op het belang van bibliotheken uit de doeken te doen. Het rapport roept op tot bredere openingstijden – Duitsland is een van de weinige landen waar bibliotheken ’s zondags gesloten zijn – en meer budget. De tekst is Engelstalig en is dus ook door buitenlandse geïnteresseerden te raadplegen.

Bekijk het Duitse rapport

Duitsland - Deutscher Bibliotheksverband

Verenigde Staten: The State of America's Libraries

Door de American Library Association wordt jaarlijks een vergelijkbaar rapport uitgebracht, dat een overzicht biedt van de trends in de bibliotheeksector. Ook in de Verenigde Staten zien openbare bibliotheken een steeds grotere rol voor zichzelf weggelegd: de bibliotheek is niet langer alleen een plek waar men boeken leent, maar ook waar burgers een baan vinden, hun laaggeletterdheid overwinnen en levenslang blijven leren. 

Bekijk het Amerikaanse rapport

ALA

Australië: National Standards and Guidelines for Australian Public Libraries

Ook de National Library of Australia (NLA) geeft jaarlijks een rapport uit met de belangrijkste feiten over openbare bibliotheken, strategische doelen, organisatiestructuren en infographics, met opvallende aandacht voor het aantal volgers op verschillende sociale media, de hoeveelheid digitale opslag in aantal pentabytes en het aantal gedigitaliseerde krantenpagina’s. Daarnaast ontwikkelde Australië standaarden op basis waarvan bibliotheken zelf hun resultaten kunnen toetsen, onder meer op het gebied van toegankelijkheid, technologie en service.

Bekijk alle Australische rapporten hier

Australië - National Library of Australia

Vlaanderen: Kennisportaal Cultuurcentra Gemeenschapscentra Bibliotheken

Via dit dashboard kan iedereen de statistieken over Vlaamse openbare bibliotheken op een interactieve manier raadplegen. De gegevens zijn geclusterd in acht thema’s, waaronder publieksbereik, toegankelijkheid, professionalisering en financiële informatie. Per grafiek en tabel kan worden gefilterd op jaar, gemeente, provincie, of inwonertal. Daarnaast is het mogelijk om gemeenten met elkaar te vergelijken. Ook is het mogelijk op de hoogte te blijven van de opmerkelijkste tendensen, voorzien van infographics, in de vorm van informatieve publicaties. Uit die rapporten blijkt bijvoorbeeld een lichte daling van het aantal leners, een kleine stijging van de hoeveelheid aanwezige audiovisuele materialen en een gelijkblijvend aantal gedrukte materialen. Tegelijkertijd neemt het aantal internetcursussen en voorlees- en vertelsessies rap toe. Deze tendensen zijn vergelijkbaar met de Nederlandse: ook hier worden de laatste jaren steeds meer activiteiten georganiseerd, terwijl het aantal uitleningen afneemt.

Ontdek het Vlaamse kennisportaal

Vlaanderen