Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2018

  1. Lees meer over de kernfuncties van openbare bibliotheken

Links naar artikelen met meer (onderzoeks)informatie over het diverse aanbod van openbare bibliotheken
Links naar artikelen met meer (onderzoeks)informatie over het diverse aanbod van openbare bibliotheken.

In de volgende artikelen wordt dieper ingegaan op de invulling die openbare bibliotheken geven aan de kernfuncties uit de Wsob. De statistieken rondom de activiteiten in openbare bibliotheken worden in kaart gebracht en in bredere context geplaatst.

Lees meer over de ontwikkeling door de jaren heen, het aantal en type activiteiten, de samenwerking met partners en verdere invulling van de kernfuncties.

N.B. De cijfers in dit dossier en deze artikelen zijn gebaseerd op de voorlopige statistieken over 2018. In november 2020 worden de definitieve statistieken over 2018 en de voorlopige statistieken over 2019 gepubliceerd. Eventuele correcties op de voorlopige statistieken - die na publicatie zijn doorgegeven door openbare bibliotheken - zijn in de definitieve statistieken verwerkt. Derhalve kunnen de statistieken in de PDF-versies van deze artikelen (gepubliceerd in 2019, gebaseerd op de voorlopige statistieken) afwijken van die in de online versies van deze artikelen (gebaseerd op de meest actuele statistieken).

Afbeelding
Klas met kinderen, kinderen zitten met hun rug naar de camera.
Afbeelding
Overhandiging van een folder.
Afbeelding
Vijf mensen werken samen aan een ronde tafel
Afbeelding
Twee personen achter een laptop.
Afbeelding
Taalhuizen
Afbeelding
Scholier voor een boekenkast.