Basisvaardigheden volwassenen

Wegwijzer Basisvaardigheden op deze website

Bnetwerk brengt informatie samen voor directie, medewerkers en vrijwilligers in de bibliotheek. De site is even breed als de bibliotheek zelf. Dat is een voordeel. Maar soms ook lastig, want waar begin je als (nieuwe) medewerker? Deze pagina helpt je op weg in het programma Bibliotheek en basisvaardigheden op Bnetwerk.
Inhoudsblokken

Dit programma is voor mensen met een Nederlandse of een immigratieachtergrond, en:

  • ondersteunt bibliotheken bij hun lokale dienstverlening voor kwetsbare groepen, over de breedte van het sociaal domein (Taal, Digitaal, Rekenen & Geld, Gezin(saanpak), Gezondheid, Werk & Inkomen, Inburgering en Overheid).
  • richt zich op bibliotheken en hun samenwerkingspartners - dus niet op de doelgroepen zelf. Het biedt handreikingen voor beleid en aanpak met oog voor lokale verschillen.
  • biedt een groeiend aanbod van programmering en materialen om naar eigen inzicht in de bibliotheek te gebruiken.

Relevante sectiepagina's rond basisvaardigheden

Deze informatie en activiteiten vallen onder het programma Bibliotheek en basisvaardigheden.
Verder hebben onder meer de secties Digitale geletterdheid jeugd en Digitaal burgerschap raakvlakken met basisvaardigheden.

Eerste blik op Bibliotheek en basisvaardigheden

Verder kijken

Wat is je functie?

Veel pagina's op Bnetwerk hebben tabs die corresponderen met de functies in de bibliotheek:

Als voorbeeld verwijzen we hieronder steeds naar de sectiepagina Basisvaardigheden volwassenen.

  • Niet elke pagina heeft alle tabs. Soms zie je alleen de tab Algemeen.
  • Ben je directielid of beleidsmedewerker? - kies tab Management - beleidsinformatie, waaronder subsidieregelingen.
  • Ben je consulent of adviseur basisvaardigheden? - kies tab Consulent - inhoud, praktische info, voorbeelden van collega-bibliotheken en dergelijke.  
  • Ben je marketing- of communicatiemedewerker of -adviseur? - kies tab Marketing - communicatie- en marketingtoolkits, campagnes en meer.
  • Ben je onderzoeker? - kies tab Onderzoek - lopende onderzoeken en onderzoeksrapporten. En links naar de afzonderlijke secties Bibliotheekinzicht (met feiten & cijfers) en Onderzoek (met programma's en instrumenten).
  • Ben je medewerker in de Frontoffice? - kies tab Klantcontact - met name scholing en instructie rond het aanbod basisvaardigheden.
  • Ben je medewerker ICT of betrokken bij ICT? - kies tab ICT - met name over de databank G!DS die de bibliotheeksector gebruikt om overzicht te bieden van activiteiten en diensten, zodat mensen passend aanbod kunnen vinden.

Let op: Er is ook overlap tussen functies. Beperk je dus niet tot alleen je eigen functie.

Aan welke onderwerpen werk je? - Klik voor overzicht

Zoeken

Zoek je iets specifieks? Gebruik de zoekfunctie (rechtsboven). Let op: de zoekresultaten zijn gefilterd op de sectie van waaruit je zoekt. Je kunt dat filter linksboven uitvinken. Ook kun je in de linkerkolom verfijnen op allerlei kenmerken. Bijvoorbeeld 'Paginatype' als je een nieuwsbericht zoekt.

Redactie

De redactie van deze secties van Bnetwerk wordt gevormd door: Karin Ottenhoff en Lisenka Akse (KB) en Ellie van der Meer en Nicoline Hendriks (SPN). Heb je opmerkingen of aanvullingen voor de redactie? Stuur ze naar Karin.

Verder kijken