Basisvaardigheden volwassenen

Wegwijzer Basisvaardigheden op deze website

Bnetwerk brengt informatie samen voor directie, medewerkers en vrijwilligers in de bibliotheek. De site is even breed als de bibliotheek zelf. Dat is een voordeel. Maar soms ook lastig, want waar begin je als (nieuwe) medewerker? Deze pagina helpt je op weg in de informatie op het gebied van basisvaardigheden op Bnetwerk.
Inhoudsblok

Bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's), Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN) en Koninklijke Bibliotheek (KB) werken samen op het gebied van basisvaardigheden. Bij de uitvoering zijn meer partners betrokken. POI's, SPN en KB:

 • ondersteunen bibliotheken bij hun dienstverlening voor kwetsbare groepen in het sociaal domein (Taal, Digitaal, Gecijferdheid, Gezin(saanpak), Gezondheid, Werk & Inkomen, Inburgering en Overheid). Het gaat om volwassenen met een Nederlandse of immigratieachtergrond.
 • richten zich op bibliotheken en hun samenwerkingspartners - dus niet op de doelgroepen zelf. Het biedt handreikingen voor beleid en aanpak met oog voor lokale verschillen.
 • bieden een aanbod van activiteiten en materialen om naar eigen inzicht in de bibliotheek te gebruiken.

3 secties basisvaardigheden

Bnetwerk is ingedeeld in secties: de blokjes op de homepage. Deze gaan exclusief over basisvaardigheden:

Verder heeft onder meer de sectie Digitaal burgerschap raakvlakken met basisvaardigheden voor volwassenen.

Eerste blik op basisvaardigheden

Verder kijken

Wat is je functie?

Veel pagina's op Bnetwerk hebben tabs die corresponderen met de functies in de bibliotheek:

Als voorbeeld verwijzen we hieronder steeds naar de sectiepagina Basisvaardigheden volwassenen.

 • Niet elke pagina heeft alle tabs. Soms zie je alleen de tab Algemeen.
 • Directielid of beleidsmedewerker? - kies tab Management - beleidsinformatie, zoals subsidieregelingen.
 • Consulent of adviseur basisvaardigheden? - kies tab Consulenten - inhoud, praktische info, voorbeelden van collega-bibliotheken en dergelijke.  
 • Marketing- of communicatiemedewerker of -adviseur? - kies tab Marketing - communicatie- en marketingtoolkits, campagnes en meer.
 • Onderzoeker? - kies tab Onderzoek - lopende onderzoeken en onderzoeksrapporten. En links naar de secties Bibliotheekinzicht (feiten & cijfers) en Onderzoek (programma's en instrumenten).
 • Frontoffice-medewerker? - kies tab Klantcontact - met name scholing en instructie rond het aanbod basisvaardigheden.
 • ICT-medewerker of betrokken bij ICT? - kies tab ICT - over databank G!DS die de bibliotheeksector gebruikt voor overzicht van activiteiten en diensten, waarmee mensen passend aanbod kunnen vinden.

Let op: Er is ook overlap tussen functies. Beperk je dus niet tot alleen je eigen functie.

Aan welke onderwerpen werk je? - Klik voor overzicht

Paginatypen

In de zoekfunctie kun je filteren op soorten pagina's. Daarom is het handig de belangrijkste te kennen. 
De hoofdpagina van elke sectie noemen we ook wel 'sectiepagina'. Je vindt ze via de blokjes op de homepage van Bnetwerk. Binnen een sectie kun je vaak doorklikken; dit zijn 'themapagina's'.

Klik voor meer paginatypen
 • Sectie/themapagina - zie de uitleg hierboven
 • Rolpagina - pagina's onder de tabs Management, Consulent, Marketing enzovoort
 • Interview (interviews vind je in een apart blok op de homepage, sectiepagina's en de meeste themapagina's)
 • Nieuwsbericht (nieuws vind je in een apart blok op de homepage, sectiepagina's en de meeste themapagina's)
 • Evenement (agenda-items vind je in een apart blok op de homepage, sectiepagina's en de meeste themapagina's)
 • Leermiddel - leermiddelen die je kunt inzetten in de bibliotheek. (Je vindt ze in het Trefpunt leermiddelen)
 • Algemene pagina - informatie die niet via de navigatie te vinden is, maar via links vanaf andere pagina's

NB In andere secties kun je ook andere paginatypen tegenkomen.

Let op: soms staat er tekst in een 'uitklapper' zoals hierboven. Je herkent dit aan het pijltje aan de rechterkant.

Zoeken

Zoek je iets specifieks? Gebruik de zoekfunctie (rechtsboven). Let op: de zoekresultaten zijn gefilterd op de sectie van waaruit je zoekt. Je kunt dat filter linksboven uitvinken. Ook kun je in de linkerkolom verfijnen op kenmerken. Bijvoorbeeld 'Paginatype' als je een nieuwsbericht zoekt of 'Rol' als je informatie voor consulenten zoekt.

Redactie

De redactie van de 3 secties: Karin Ottenhoff en Lisenka Akse (KB) en Josja Pieterse (SPN). Heb je opmerkingen of aanvullingen? Stuur ze naar Karin. Alvast dank!

Meer weten

 • Training en opleiding: Bibliotheek Campus (inlog nodig) waaronder Blik op het nieuwe bibliotheekwerk (onboarding); (niet specifiek basisvaardigheden)
 • Openbarebibliotheekstelsel; Rijk, provincie en gemeente: BibliotheekInzicht