Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het primair onderwijs 2021-2022

  1. Terug- en vooruitblik

Successen en knelpunten

Successen

De manier van samenwerken met scholen wordt, net als in voorgaande jaren, door de meeste bibliotheken als één van de grootste successen gezien in de samenwerking met het primair onderwijs (68%). Deze bibliotheken geven aan dat de samenwerking naar tevredenheid verloopt van beide partijen. Ook de expertise binnen de bibliotheek (59%) zien veel bibliotheken als één van de drie grootste successen van de samenwerking, evenals het goed kunnen vinden en bereiken van de doelgroep (49%). Het aantal bibliotheken dat ‘de borging van de samenwerking’ plaatst in de top-3 van grootste successen is gestegen van 11% in 2020-2021 naar 19% in 2021-2022.

Wat zijn volgens jou de drie grootste successen in de samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs, N: 135)

Knelpunten

Personele bezetting grootste knelpunt bij samenwerking

Bij veel bibliotheken is meer tijd nodig om de samenwerking met het primair onderwijs te versterken. De personele bezetting binnen de bibliotheek wordt het vaakst als één van de grootste knelpunten bij de samenwerking met het primair onderwijs ervaren (52%), ongeacht de grootte van het werkgebied. Een stijging ten opzichte van vorig schooljaar toen 44% van de bibliotheken dit punt aanstipte als één van de drie grootste knelpunten van de samenwerking.

Deze bibliotheken zijn vanwege de personele bezetting gedwongen om keuzes te maken met betrekking tot de samenwerking (40%) en/of zetten het personeel op een flexibele wijze in (36%). Ongeveer drie op tien bibliotheken die de personele bezetting als knelpunt ervaart, zijn niet in staat alle onderdelen in de samenwerking evenveel aandacht te geven (34%) en/of werken vanwege de personele bezetting met minder scholen samen dan gewenst (27%). Ongeveer een kwart van de bibliotheken die de personele bezetting als knelpunt ervaart, benadrukt de prioriteit van de dienstverlening in het kader van de samenwerking met scholen bij gemeenten en andere partners (27%).

Ook het beschikken over voldoende financiering is een vaak benoemd knelpunt (36%). Al wordt de financiering wel door minder bibliotheken als één van de drie grootste knelpunten in de samenwerking met het primair onderwijs ervaren dan vorig schooljaar (44%). 

Wat zijn volgens jou de drie grootste knelpunten in de samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs, N: 135)

Vooruitblik

Gevraagd naar hun plannen voor het volgende schooljaar geeft driekwart van de bibliotheken aan van plan te zijn in te gaan zetten op taalarme gezinnen (76%). Ook inzet op het thema gezinsaanpak (71%), het vergroten van de expertise van de leesconsulenten (62%) en meer samenwerking (55%) staan bij veel bibliotheken hoog op de agenda van 2022-2023.

Waarop gaat jouw bibliotheekorganisatie in schooljaar 2022-2023 inzetten voor de dienstverlening rondom de samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs, N: 135)