Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het primair onderwijs 2021-2022

  1. Lees-mediaplan

Opstellen van een plan rondom lezen en media

Lichte toename in aantal scholen met leesplannen

In de samenwerking met het primair onderwijs biedt 79% van de bibliotheken aan om gezamenlijk een leesplan op te stellen. Driekwart van de schoollocaties waarmee bibliotheken samenwerken op het gebied van leesbevordering maakt gebruik van dit aanbod (75%). Het leesplan bevat een visie, doelen en jaarprogramma op het gebied van leesbevordering.

In schooljaar 2021-2022 is het aantal schoollocaties waarmee de bibliotheken leesplannen opstelt licht toegenomen, van 2.234 schoollocaties in 2020-2021 naar 2.297 in 2021-2022. Wellicht valt deze stijging te verklaren door de afnemende coronamaatregelen in 2021-2022 waardoor bibliotheken en scholen elkaar weer makkelijker fysiek konden treffen. Gemiddeld vullen de bibliotheken op 47% van alle schoollocaties waarmee wordt samengewerkt rondom leesbevordering gezamenlijk een leesplan in. Het betreft gemiddeld 18 schoollocaties per bibliotheek.

Op hoeveel schoollocaties waarmee jouw bibliotheek in schooljaar 2021-2022 samenwerkte werd samen met de bibliotheek een leesplan ingevuld? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs op het gebied van leesbevordering, N: 130)

Ruim 350 scholen stellen samen met bibliotheek mediaplan op

In de samenwerking met het primair onderwijs biedt 28% van de bibliotheken aan om gezamenlijk een mediaplan op te stellen. Met een kwart van de schoollocaties (25%) wordt dit plan ook daadwerkelijk ingevuld. In totaal worden met 352 schoollocaties gezamenlijk een mediaplan opgesteld. Het gaat gemiddeld om vier mediaplannen per bibliotheek. Het gemiddeld aantal opgestelde mediaplannen daalt hiermee verder. Van gemiddeld elf à twaalf mediaplannen in 2019-2022 naar gemiddeld 5 plannen in 2020-2021 en 4 plannen in 2021-2022. Van de bibliotheken die een leesplan aanbieden, biedt 19% ook een mediaplan aan. In totaal zijn er twee bibliotheken die alleen een mediaplan aanbieden.
 

Op hoeveel schoollocaties waarmee jouw bibliotheek in schooljaar 2021-2022 samenwerkte werd samen met de bibliotheek een informatievaardigheden/mediaplan ingevuld? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid, N: 83)