Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het primair onderwijs 2021-2022

  1. Samenwerking met het onderwijs in coronatijd

Activiteiten uitgevoerd in de coronaperiode
Bibliotheekwerk in tijden van corona

Net als vorig schooljaar werd tijdens een gedeelte van 2021-2022 de samenwerking van de bibliotheek met het primair onderwijs beperkt door de maatregelen rondom het coronavirus. Wel in mindere mate dan in schooljaar 2020-2021 toen de bibliotheeksector te kampen had met strengere coronamaatregelen.

 

Alternatieve dienstverlening leesbevordering in vele vormen

Bijna alle bibliotheken boden in 2021-2022 alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering voor leerlingen in het primair onderwijs (96%). In reactie op de coronamaatregelen bood driekwart van de bibliotheken online informatie voor leerkrachten (75%). Een kleine meerderheid maakte filmpjes waarin boeken worden gepromoot (54%) en/of stelde informatie voor leerlingen online beschikbaar (51%). 

 

Heeft jouw bibliotheek alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering voor het primair onderwijs aangeboden in verband met de maatregelen rondom het coronavirus? (Selectie: bibliotheken die samenwerken rondom leesbevordering, N: 134)

Alternatieve dienstverlening digitale geletterdheid bestaat meestal uit aanbieden informatie online

Van de bibliotheken die met scholen samenwerken rondom digitale geletterdheid bood 71% alternatieve dienstverlening op dit vlak aan, meestal in de vorm van online informatie voor leerkrachten (53%) en leerlingen (46%). 

Heeft jouw bibliotheek alternatieve dienstverlening rondom digitale geletterdheid voor het primair onderwijs aangeboden in verband met de maatregelen rondom het coronavirus? (Selectie: bibliotheken die samenwerken rondom digitale geletterdheid, N: 83)