Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het primair onderwijs 2021-2022

  1. Activiteiten: leesbevordering

Activiteiten op het gebied van leesbevordering

Breed aanbod campagnes en activiteiten rondom leesbevordering

Bijna alle deelnemende bibliotheken faciliteren landelijke leesbevorderingscampagnes en -activiteiten, zoals de Nationale Voorleeswedstrijd (97%), Kinderboekenweek (96%), en de Nationale Voorleesdagen (93%). Gemiddeld biedt één basisbibliotheek vier verschillende campagnes op het gebied van leesbevordering aan, ongeacht de grootte van het werkgebied (in aantal inwoners). De Poëzieweek zijn meer bibliotheken gaan aanbieden van 29% in 2020-2021 naar 35% in 2021-2022.

Welke leesbevorderingscampagnes en/of -activiteiten biedt jouw bibliotheek aan in de samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: alle bibliotheken, N: 135)

Meer aanbod dan vorig schooljaar door afnemende invloed corona

Net als voorgaande schooljaren bieden alle deelnemende bibliotheken in de samenwerking met het primair onderwijs producten en diensten op het gebied van leesbevordering. Daarbij richten steeds meer bibliotheken in hun dienstverlening op het geven van advies en ondersteuning rondom het borgen van de samenwerking met scholen. Zo bieden bibliotheken steeds vaker advies rondom taal- en leesbeleid en collecties en ondersteuning bij de visie en beleidsontwikkeling op het gebied van leesbevordering. 

In vergelijking met 2020-2021 werden in het schooljaar 2021-2022 door meer bibliotheken activiteiten en diensten rondom de samenwerking met het primair onderwijs aangeboden. De afnemende coronamaatregelen in 2021-2022 kunnen mede een verklaring hiervoor zijn. In 2021-2022 konden immers verschillende vormen van dienstverlening weer (makkelijker) in fysieke vorm worden aangeboden.

In 2021-2022 organiseerden negen op de tien bibliotheken groepsbezoeken aan de bibliotheek (90%). Het overgrote merendeel verzorgde collectieadvies op scholen (89%) en ondersteunde bij activiteiten op school (88%). Ook gaven bibliotheken advies rondom taal- en leesbeleid (85%). 

Welke typen diensten biedt jouw bibliotheek bij de samenwerking met het primair onderwijs op het gebied van leesbevordering? (Selectie: alle bibliotheken, N: 135)

Leesoffensief subsidie vaker ingezet voor voortgezet onderwijs

In 2021 hebben 119 bibliotheken subsidie ontvangen om hun collectie, expertise en activiteiten voor deze doelgroepen uit te breiden (KB, 2021). Bibliotheken hebben de subsidie vaker ingezet voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs (73%) (Klaren & Van de Burgt, 2023), dan voor het primair onderwijs (36%). De bibliotheken – die de Leesoffensief subsidie inzetten specifiek voor de samenwerking met het primair onderwijs, richtten zich het vaakst op de doelgroep leerlingen met een meertalige achtergrond (67%). De meeste bibliotheken breidden met deze subsidie hun collectie en expertise voor deze doelgroep uit. 

Bibliotheken - die Leesoffensief subsidie inzetten specifiek voor de samenwerking met het primair onderwijs – zetten de subsidie ook in voor de doelgroep jongens in het primair onderwijs (59%). Binnen deze doelgroep kwam de subsidie met name ten goede aan de uitbreiding van de collectie en de organisatie van leesbevorderingactiviteiten. 

Met de Leesoffensief subsidie specifiek voor de samenwerking met het primair onderwijs organiseerden bibliotheken gemiddeld 23 leesbevorderende activiteiten voor leerlingen met een meertalige achtergrond, en gemiddeld 29 activiteiten voor de doelgroep jongens. Bibliotheken breidden de collectie voor leerlingen met een meertalige doelgroep uit met gemiddeld 168 boeken. Bij de doelgroep jongens ligt het gemiddeld aantal aangeschafte boeken hoger: 259 boeken.

In de subsidieregeling is als voorwaarde opgenomen dat de bibliotheek werkt vanuit gezamenlijk beleid, in samenwerking of afstemming met de scholen in het werkgebied. Bibliotheken werkten in totaal met 279 scholen samen om de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren, wat neerkomt op 4% van de schoollocaties in het werkgebied.

Voor welke doelgroepen en activiteiten voor het primair onderwijs heeft jouw bibliotheek deze subsidie ingezet? (Selectie: alle bibliotheken in Nederland die Leesoffensief subsidie hebben ingezet voor primair onderwijs, N: 51)