Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het primair onderwijs 2021-2022

  1. Financiering

Financiering

Bibliotheken en scholen grootste financiers

In 2021-2022 hebben vrijwel alle deelnemende bibliotheken budget vrijgemaakt in de reguliere begroting ter bekostiging van de samenwerking met het primair onderwijs (93%). Daarnaast zijn de scholen (93%) wederom een belangrijke financieringspartner. De helft van de bibliotheken ontvangt tevens financiering van stimuleringsfondsen, zoals Kunst van Lezen (53%). 

Het aantal bibliotheken dat financiering ontving van gemeente(n) is gestegen van 48% in 2020-2021 naar 56% in 2021-2022. De meeste van deze gemeenten leveren een structurele bijdrage voor de samenwerking (71%). Van alle bibliotheken ontving 87% in elk geval deels een structurele bijdrage.

Uit welke bronnen wordt de samenwerking met het primair onderwijs gefinancierd? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs, N: 135)

Van hoeveel gemeenten ontving jouw bibliotheek in schooljaar 2021-2022 onderstaande vormen van financiering voor samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs en hiervoor een financiële bijdrage van de gemeente ontvangen, N: 73)

Vaker bijdrage per dienst/product

De scholen die een financiële bijdrage leveren voor de dienstverlening van bibliotheken, leveren meestal een bijdrage per dienst of product (49%), of een bijdrage per leerling (38%). Het gemiddelde bedrag dat bibliotheken van deze schoollocaties per leerling per jaar ontvangen is 9 euro.

In vergelijking met vorig schooljaar ontvangen bibliotheken vaker een bijdrage per dienst/product (49%) en minder vaak een bijdrage per leerling (38%). In 2020-2021 ontving 42% een bijdrage per dienst/product en 50% een bijdrage per leerling. Een bijdrage per school wordt net als vorige schooljaren minder vaak gegeven (13%). 

Was het budget dat de bibliotheek in schooljaar 2021-2022 heeft vrijgemaakt voor de samenwerking met het primair onderwijs structureel en/of incidenteel? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs en hiervoor budget hebben vrijgemaakt, N: 126)

Budget veelal structureel van aard

Het budget dat door bibliotheken zelf wordt vrijgemaakt, is vrijwel altijd structureel van aard (98%). Bijna de helft van de bibliotheken maakt voor de samenwerking met het primair onderwijs (ook) incidenteel budget vrij (45%). Bijna de helft van de bibliotheken (44%) zet zowel structureel als incidenteel budget in. 

Een derde van de bibliotheken (33%) gebruikt het rekenmodel ‘de Bibliotheek op school primair onderwijs’, een tool voor de accountant, controller, financiële administratie en beleidsbepalers van de bibliotheek ten behoeve van het berekenen van de lokale kostprijs van de Bibliotheek op school basisonderwijs. 

Hoeveel van de schoollocaties waarmee jouw bibliotheek samenwerkt, leveren een financiële bijdrage aan jouw dienstverlening? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs en hiervoor een financiële bijdrage van de scholen ontvangen, N: 126)