Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het primair onderwijs 2021-2022

  1. Evaluatie

Effectiviteit dienstverlening

Vrijwel alle bibliotheken meten en evalueren samenwerking

Het monitoren en evalueren van de samenwerking met het primair onderwijs is essentieel. Naast dat het direct inzicht biedt in de effectiviteit van de samenwerking kunnen de monitor- en evaluatieresultaten diverse aanknopingspunten bieden om het gesprek met de schooldirectie en andere samenwerkingspartners aan te gaan. 

In 2021-2022 monitorden en evalueerden nagenoeg alle deelnemende bibliotheken de samenwerking met het basisonderwijs (98%). Zij deden dit op verschillende wijzen. De meest voorkomende manier is het voeren van evaluatiegesprekken met leesco√∂rdinatoren over de samenwerking (83%). Ook monitoren circa zeven op de tien bibliotheken de data uit het bibliotheeksysteem (bijvoorbeeld aantal leden en aantal uitleningen) (71%) en/of evalueren de samenwerking door gebruik te maken van de lokale school rapportages van de Monitor de Bibliotheek op school (73%). 

Van welke instrumenten of ondersteuning maakte jouw bibliotheek in 2021-2022 gebruik om de samenwerking met het primair onderwijs te monitoren en evalueren? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs, N: 135)