Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het primair onderwijs 2021-2022

  1. Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp
Mensen staan opgesteld in de vorm van een vergrootglas.

Meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening van openbare bibliotheken voor het primair onderwijs en andere thema’s is te vinden in de sectie Bibliotheekinzicht op Bnetwerk. Op deze website bundelt de KB kennis uit diverse actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in de staat van het openbare bibliotheekstelsel. Daarbij worden ontwikkelingen in de sector uitgelicht, ondersteund met cijfermatige gegevens en voorzien van historische en maatschappelijke context. Hiermee biedt Bibliotheekinzicht professionals en beleidsmakers richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid.

De volgende artikelen op Bnetwerk bieden meer informatie over onderzoek naar de samenwerking tussen openbare bibliotheken en het onderwijs: