Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het primair onderwijs 2021-2022

  1. Activiteiten: digitale geletterdheid

Activiteiten op het gebied van digitale geletterdheid

Aanbod digitale geletterdheid primair gericht op uitvoeren en ondersteunen activiteiten

Van alle deelnemende bibliotheken werkt 62% samen met het primair onderwijs rondom digitale geletterdheid. Het aandeel bibliotheken dat met scholen samenwerkt in het kader van digitale geletterdheid is hiermee gedaald. In 2020-2021 werkten nog 79% van de bibliotheken samen met basisscholen op het gebied van digitale geletterdheid. 

De dienstverlening van bibliotheken in dit kader bestaat voornamelijk uit activiteiten voor de leerlingen, zoals het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten op school (75%), het verzorgen van groepsbezoeken in de bibliotheek (57%) en het ontwikkelen van programma’s en/of activiteiten (48%). 

Ongeveer een kwart van de bibliotheken biedt het gezamenlijk opstellen van een mediaplan aan (28%), en/of ondersteunt scholen bij de visie- en beleidsontwikkeling rondom digitale geletterdheid (24%). 

Vergeleken met 2020-2021 hebben aanzienlijk meer bibliotheken scholen geholpen bij het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten op school (53% in 2020-2021; 75% in 2021-2022) en werden door meer bibliotheken groepsbezoeken rondom digitale geletterdheid georganiseerd (41% in 2020-2021; 57% in 2021-2022). De afnemende coronamaatregelen in 2021-2022 kunnen een verklaring zijn voor deze stijgingen.

Welk type diensten biedt jouw bibliotheek bij de samenwerking met het primair onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid? (Selectie: alle bibliotheken met samenwerkingen rondom digitale geletterdheid, N: 83)

Week van de Mediawijsheid meest aangeboden digitalegeletterdheid-campagne

Twee derde van de deelnemende bibliotheken (76%) faciliteren digitalegeletterdheidcampagnes en -activiteiten. De Week van de Mediawijsheid wordt veruit het meest aangeboden: de meerderheid van de bibliotheken doet mee aan deze campagne (64%). Een stijging ten opzichte van 2020-2021 toen 50% van de bibliotheken deze campagne aanbood. MediaMasters wordt door een kwart van de bibliotheken aangeboden (25%), en Mediatips voor thuis door één op de tien bibliotheken (10%). Bij ‘Anders’ noemen bibliotheken onder meer zelfontwikkelde lessen en programma’s, bijvoorbeeld rondom bronnenonderzoek en nepnieuws, en programma’s als Jeugdkrakercompetitie.

Welke landelijke digitalegeletterdheidcampagnes of -lesmaterialen bood jouw bibliotheek in schooljaar 2021-2022 aan in de samenwerking met het primair onderwijs? Selectie: alle bibliotheken, N: 135)

Leermiddelengids informatievaardigheden blijft onbenut

Om bibliotheken en scholen die samenwerken op het gebied van digitale geletterdheid te helpen bij het kiezen van landelijk beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden, is de Leermiddelengids voor informatievaardigheden samengesteld. De leermiddelengids biedt bibliotheken een concreet handvat om het aanbod op het gebied van digitale geletterdheid uit te breiden, maar deze kans blijft veelal onbenut. Slechts 17% van de beoogde bibliotheken maakt gebruik van deze leermiddelengids. Relatief veel bibliotheken zijn niet op de hoogte van het bestaan van deze leermiddelengids. Bijna twee op de vijf bibliotheken kennen de gids niet (36%). Bij een derde is de gids wel bekend, maar wordt niet gebruikt (33%).

Gebruikte jouw bibliotheek de leermiddelengids informatievaardigheden in de samenwerking met het primair onderwijs in schooljaar 2021-2022? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid, N: 83)