Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het primair onderwijs 2021-2022

  1. Expertise

Functies

Diverse specialisten ingezet voor samenwerking primair onderwijs

Alle deelnemende bibliotheken hadden in het schooljaar 2021-2022 personeel beschikbaar voor de samenwerking met het primair onderwijs (100%). Gemiddeld zetten bibliotheken vier á vijf verschillende typen medewerkers in voor de dienstverlening rondom primair onderwijs. Hierin is sinds 2016 een stijgende lijn te zien: toen ging het gemiddeld nog om twee à drie verschillende functies.

Net als in vorige schooljaren waren dit met name specialisten, zoals onderwijsspecialisten (70%), leesconsulenten (64%) en lees- en mediaconsulenten (52%). Bij 64% van de bibliotheken is daarnaast ruimte voor administratieve ondersteuning. 

Vergeleken met vorig schooljaar is het aantal bibliotheken dat leesconsulenten en administratieve medewerkers voor de samenwerking rondom het primair onderwijs inzet gestegen (in 2020-2021 respectievelijk 59% en 56%). Ook zijn meer bibliotheken vrijwilligers gaan inzetten (39% in 2021-2022 en 26% in 2020-2021). Het aantal vrijwilligers steeg hiermee van 416 vrijwilligers in 2020-2021 naar 609 vrijwilligers in 2021-2022 (+46%). 

 

Voor welke (soortgelijke) functies had jouw bibliotheekorganisatie in schooljaar 2021-2022 personeel beschikbaar rondom de samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs, N: 135)

Gemiddeld 3,5 fte per week beschikbaar voor primair onderwijs

Bibliotheken hebben net als vorig schooljaar gemiddeld 3,5 fte per week beschikbaar voor de samenwerking met het primair onderwijs. Bibliotheken met een groot werkgebied hebben beduidend meer uren beschikbaar voor deze samenwerking dan bibliotheken met een klein werkgebied. Zo hebben de grote bibliotheken (XL bibliotheken met meer dan 200.000 inwoners in het werkgebied) gemiddeld 8 fte per week beschikbaar voor de samenwerking met het primair onderwijs, tegenover gemiddeld 1 fte bij de S-bibliotheken en 3 fte bij de M-bibliotheken.

Gemiddeld 1,8 uur per week beschikbaar per schoollocatie

Voor de dienstverlening in het kader van de Bibliotheek op school hebben de leesconsulenten van bibliotheken gemiddeld circa 1,8 uur per schoollocatie per week beschikbaar (Hartkamp, 2020). Het aantal beschikbare uren verschilt echter sterk per bibliotheek. Het landelijke advies is aan een dergelijke samenwerking in het eerste jaar drie tot vier uur te besteden; in de volgende jaren zou twee uur moeten volstaan. 

Hoeveel fte is er per week beschikbaar voor de samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: bibliotheken die personeel inzetten voor de samenwerking met het primair onderwijs, N: 135)

Trainingen en kennisbijeenkomsten

In de Netwerkagenda 2021-2023 is in het jaarprogramma rondom de Geletterde samenleving als doel gesteld dat de educatieve dienstverlening die bibliotheken aanbieden voor het primair onderwijs in 2021 van een hoger en professioneler niveau is geworden doordat medewerkers hebben deelgenomen aan trainingen en kennisbijeenkomsten. Om te kunnen bijdragen aan een stevige borging van de kwaliteitsverbetering in het leesbeleid van de school is het volgen van trainingen van belang (Wesseling, 2022).

In totaal hebben medewerkers van 107 bibliotheekorganisaties in 2021-2022 deelgenomen aan trainingen of kennisbijeenkomsten rondom de samenwerking met het primair onderwijs (79%). De trainingen en kennisbijeenkomsten die medewerkers volgen zijn divers: van een opleiding tot leesconsulent, en de cursus Open Boek, tot bijeenkomsten rondom gezinsaanpak. Bij bibliotheken waar medewerkers geen training of bijeenkomst volgen wordt het ontbreken van vervanging van uitgevallen collega’s vaak als reden benoemd. 

Bij de meerderheid van de bibliotheken met een samenwerking op het gebied van digitale geletterdheid hebben medewerkers in 2021-2022 trainingen en kennisbijeenkomsten rondom dit thema gevolgd (65%). Vaak ging het hierbij om trainingen en kennisbijeenkomsten aangeboden door de POI (43%). Bij een klein deel van de bibliotheken hebben medewerkers de Digistart training voor 4 tot 12 jaar (e-learning) gevolgd (6%).

Hebben de medewerkers van jouw bibliotheekorganisatie in het schooljaar 2021-2022 deelgenomen aan trainingen of kennisbijeenkomsten rondom de samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: bibliotheken die personeel inzetten voor de samenwerking met het primair onderwijs, N: 135)