Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2021-2022

  1. Samenwerking met het onderwijs in coronatijd

Activiteiten uitgevoerd in de coronaperiode

Net als vorig schooljaar werd tijdens een gedeelte van 2021-2022 de samenwerking van de bibliotheek met het voortgezet onderwijs beperkt door de maatregelen rondom het coronavirus. Zeven op de tien bibliotheken boden alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering aan voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.  Wel in mindere mate dan in schooljaar 2020-2021 toen de bibliotheeksector te kampen had met strengere coronamaatregelen. 

Alternatieve dienstverlening leesbevordering in vele vormen

In reactie op de coronamaatregelen boden drie op de tien bibliotheken online informatie voor leerkrachten (29%). Een even groot aandeel maakte filmpjes waarin boeken worden gepromoot (29%). Een kwart van de bibliotheken bood ondersteuning bij het gebruik van de Online Bibliotheek (25%). Ook organiseerden bibliotheken activiteiten online (23%). 

Heeft jouw bibliotheek alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering voor het voortgezet onderwijs aangeboden in verband met de maatregelen rondom het coronavirus? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs rondom leesbevordering, N: 114)

Alternatieve dienstverlening digitale geletterdheid in mindere mate opgestart

Alternatieve dienstverlening rondom digitale geletterdheid is door aanzienlijk minder bibliotheken opgestart. Van de bibliotheken die met scholen samenwerken rondom digitale geletterdheid boden twee op de vijf alternatieve dienstverlening aan (41%), meestal in de vorm van online informatie voor leerkrachten (18%) en leerlingen (16%). 

Heeft jouw bibliotheek alternatieve dienstverlening rondom digitale geletterdheid voor het voortgezet onderwijs aangeboden in verband met de maatregelen rondom het coronavirus? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs rondom digitale geletterdheid, N: 44)