Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2021-2022

  1. Terugblik

Successen en knelpunten

Samenwerkingen met partners groot succes

De samenwerking met partners wordt, net als in voorgaande jaren, door bibliotheken verreweg als grootste succes ervaren in de samenwerking met het voortgezet onderwijs (71%). De samenwerking met partners wordt door nog meer bibliotheken dan vorig schooljaar (66%) in de top-3 geplaatst. Ook de expertise binnen de bibliotheek (44%) wordt vaak als één van de drie grootste successen van de samenwerking met het voortgezet onderwijs beschouwd. Toch wordt het vinden en bereiken van de doelgroep net als vorig schooljaar minder vaak in de top-3 van grootste successen geplaatst (15%).

Wat ging in schooljaar 2021-2022 goed in de samenwerking met het voortgezet onderwijs? Met welke drie elementen van de dienstverlening ben je het meest tevreden? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 119)

Personele bezetting grootste knelpunt bij samenwerking

Tegenover deze successen staat dat 99% van de bibliotheken knelpunten ervaart bij de uitvoering van de dienstverlening voor het voortgezet onderwijs. 

Bij veel bibliotheken is meer tijd nodig om de samenwerking met het voortgezet onderwijs te versterken. Bijna de helft van de bibliotheken ervaart de personele bezetting als één van de grootste knelpunten bij de samenwerking met het voortgezet onderwijs (45%). Deze bibliotheken zijn vanwege de personele bezetting gedwongen keuzes te maken met betrekking tot de samenwerking (67%), zijn niet in staat alle onderdelen in de samenwerking evenveel aandacht te geven (26%) en/of werkt vanwege de personele bezetting met minder scholen dan gewenst (22%). 

Ook voldoende beleidsprioriteit hebben bij het onderwijs (35%), en het beschikken over voldoende financiering (32%) zijn vaak benoemde knelpunten. Eén op de drie bibliotheken heeft het gevoel dat de samenwerking met het voortgezet onderwijs onvoldoende geborgd wordt (32%). Een stijging ten opzichte van vorig schooljaar toen 18% van de bibliotheken dit punt aanstipte als één van de drie grootste knelpunten van de samenwerking.

Wat zijn de drie meest voorkomende knelpunten (naast de sluiting van de bibliotheek door coronamaatregelen) bij de samenwerking met het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 119)