Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2021-2022

  1. Lees-mediaplan

Opstellen van een plan rondom lezen en media

Volgens de bouwstenenaanpak worden jaarlijkse doelen en activiteiten vastgelegd in een lees- en/of mediaplan. Deze plannen zorgen ervoor dat scholen en bibliotheken doelgericht en planmatig werken aan de resultaten binnen de samenwerking.

Kwart bibliotheken stelt samen met scholen jaarplannen op

Een deel van de bibliotheken werkt samen met schoollocaties volgens activiteitenjaarplannen en beleidsplannen. In een kwart van de gevallen gaat het om een activiteitenjaarplan rondom lezen (24%, 201 locaties); een veel kleiner percentage stelt een beleidsplan voor dit onderwerp op (4%, 32 locaties). Eén op de tien scholen (9%, 74 locaties) werkt samen volgens een activiteitenjaarplan rondom digitale vaardigheden; op dit gebied wordt door slechts 1% (8 schoollocaties) met een beleidsplan gewerkt. Vergeleken met vorig schooljaar werken bibliotheken op meer schoollocaties samen met een activiteitenjaarplan rondom lezen (in 2020-2021: 18%). Ook het aantal schoollocaties waar gewerkt wordt met een beleidsplan lezen is een lichte groei zichtbaar (in 2020-2021: 3%). 

Verder is vrij lezen bij een kwart van de schoollocaties (23%) geborgd in het lesrooster. Circa zes op de tien bibliotheken (64%) weten niet te vertellen of dit het geval is. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met vorig schooljaar. 

Met welke van de volgende schoollocaties werd in schooljaar 2021-2022 met een actueel lees- en/of mediaplan gewerkt? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 119)

Op bijna een derde van de scholen mogen boeken mee naar huis

In 2021-2022 werkte 44% van de bibliotheken met minimaal één schoollocatie samen waar leerlingen de geleende boeken mogen meenemen naar huis. Bij 36% van schoollocaties met een collectie van de bibliotheek mogen leerlingen de geleende boeken meenemen naar huis. Op bijna een derde van de locaties moeten de boeken op school blijven (31%), en bij nog een derde van de locaties is bij bibliotheken onbekend of leerlingen de boeken mee naar huis mogen nemen (33%). Havo-leerlingen (77%) en vwo-leerlingen (72%) mogen de geleende boeken vaker mee naar huis nemen dan vmbo-leerlingen (62%).