Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2021-2022

  1. Collectie

Collectie voor middelbare scholen

Volgens de bouwstenenaanpak is er bij ‘Collectie’ sprake van een kwalitatief hoogstaande, op de doelgroep toegesneden en actuele collectie (digitaal en fysiek), een aantrekkelijke leesomgeving in de vorm van schoolbibliotheek, plekken om rustig (voor) te lezen en professionele intermediairs.

Collectie bij de helft van de schoollocaties eigendom van bibliotheek

Bij de samenwerking rondom leesbevordering en digitale geletterdheid bieden scholen en bibliotheken toegang tot een collectie, voornamelijk boeken. Deze collectie zetten ze in voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken. 

In de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en bibliotheken worden verschillende typen collecties ingezet. Bij de helft van de schoollocaties waar bibliotheken mee samenwerken werd in 2021-2022 een bibliotheekcollectie geleverd (50%). 

In totaal hebben bibliotheken met 92 scholen een collectieplan opgesteld. Dit komt neer op 11% van de scholen waarmee wordt samengewerkt. In dit collectieplan staan adviezen voor de omvang, de inhoud en het onderhoud van de bibliotheekcollectie. Op 18% van de scholen waarmee wordt samengewerkt, wordt een projectcollectie geleverd. Eén op de tien scholen (12%) maakt gebruik van een collectie in de schoolmediatheek. Ongeveer hetzelfde aandeel mag klassikaal lenen in de bibliotheek (11%). Op een kleiner deel van de schoollocaties (6%) is er sprake van een wisselcollectie per (half)jaar. In slechts 5% van de gevallen worden de gereserveerde boeken op school gebracht. Ongeveer één op de tien bibliotheken leverde in 2021-2022 een andere bibliotheekcollectie, zoals een collectie die aansluit op een thematische vraag vanuit de school.

Welk(e) type(n) bibliotheekcollectie(s) werd in het schooljaar 2021-2022 aan locaties voor het voortgezet onderwijs geleverd? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 119)

Toegang online bibliotheek op één van de vijf schoollocaties

Via de online Bibliotheek-app kunnen bibliotheekleden zo'n 36.000 e-books en ruim 7.800 luisterboeken lenen (Van de Burgt & Klaren, 2022). Het aanbod varieert van thrillers en chicklit tot literatuur en klassiekers en van informatieve boeken tot poëzie. Voor jongeren zijn er ook veel e-books en luisterboeken beschikbaar. Op 22% van de scholen waarmee bibliotheken samenwerken, kunnen leerlingen gebruik maken van de online bibliotheek.