Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2021-2022

  1. Expertise

Kennis en vaardigheden

Volgens de bouwstenenaanpak adviseert en ondersteunt een deskundige lees(media)consulent van de bibliotheek de deskundige lees/taalco√∂rdinator en het team van de school. 

Personeel

Diverse specialisten beschikbaar voor dienstverlening

Nagenoeg alle bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs hebben personeel beschikbaar voor deze dienstverlening (97%). Net als vorige schooljaren zijn dit met name onderwijsspecialisten (61%). Leesconsulenten (44%), projectleiders, programmaco√∂rdinatoren en accountmanagers (39%) en collectioneurs (21%) worden vaker dan vorig jaar ingezet (respectievelijk; 35%, 31% en 11%). Drie op de tien bibliotheken stellen lees- en mediaconsulenten (combifunctie) (30%) beschikbaar voor dienstverlening met het voortgezet onderwijs. De inzet van vrijwilligers vanuit de bibliotheek is binnen deze dienstverlening relatief gering. 

Welke functies heeft jouw bibliotheek beschikbaar voor de dienstverlening aan het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 119)

Daling aantal mediatheken op scholen

Naast deze medewerkers van de bibliotheek en de leerkrachten in het voortgezet onderwijs zijn op de scholen ook mediathecarissen beschikbaar voor de samenwerking op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. Het aantal mediatheken in het voortgezet onderwijs loopt de laatste jaren hard terug. In 2022 waren er 427 mediatheken in het voortgezet onderwijs, terwijl dit in 2019 nog 561 mediatheken waren. Dit betekent dat in 2022 op 22% van de scholen een mediatheek was. In 2019 was dit nog bij 39% van de voortgezet onderwijs scholen het geval (Stichting Lezen, 2022).

Stijging fte in samenwerking voortgezet onderwijs

De bibliotheken die personeel inzetten voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs hebben gemiddeld 14,4 uur per week, oftewel 0,4 fte, beschikbaar voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs. Hiervan wordt gemiddeld 12,83 uur ingezet voor de samenwerking met schoollocaties. Dit is vaak afhankelijk van de bibliotheekgrootte: hoe groter de bibliotheek, hoe meer fte zij beschikbaar hebben. 

Met het aantal personeelsuren beschikbaar voor de samenwerking voortgezet onderwijs is een duidelijke inhaalslag gemaakt. In 2020-2021 waren er minder personeelsuren beschikbaar (12,4 uur per week), en lag het gemiddeld aantal uren op 10,45 uur ingezet voor de samenwerking met schoollocaties. 

Idealiter vanuit de bouwstenen wordt bibliotheekpersoneel in de samenwerking met schoollocaties voor 8 uur per 1.000 leerlingen ingezet. In totaal wisten 72 bibliotheken te benoemen hoeveel uur personeel per schoollocatie wordt ingezet. Deze bibliotheken zetten in 2021-2022 gemiddeld 2,8 personeelsuur per week per schoollocatie in voor de samenwerking.

Hoeveel fte is er per week beschikbaar voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die personeel ingezet hebben voor samenwerking voortgezet onderwijs, N: 115)