Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2021-2022

  1. Digitale diensten

Gebruik bibliotheeksystemen en lidmaatschap als onderdeel samenwerkingsafspraken

De samenwerking rondom de bouwsteen digitaal gaat over het gebruik van een bibliotheeksysteem door schoollocaties en of het lidmaatschap onderdeel is van de samenwerkingsafspraken.

Registratie bibliotheeksysteem nog vaak onbekend

De bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs hebben niet altijd zicht op de bibliotheeksystemen waarmee het aantal uitleningen door schoollocaties geregistreerd wordt. De bibliotheken weten van één op de drie schoollocaties waarmee zij samenwerken niet van welk bibliotheeksysteem zij gebruikmaken (35%). Slechts minder dan een derde (28%) van de schoollocaties waarmee de bibliotheken samenwerken, is bekend dat zij gebruikmaken van een bibliotheeksysteem om het aantal uitleningen te registreren. Deze scholen maken het vaakst gebruik van Aura (12%). Op 37% van de schoollocaties waarmee wordt samengewerkt, worden de uitleningen niet via een bibliotheeksysteem geregistreerd. Dit heeft onder andere te maken met het bezit van de collectie: daar waar de collectie volledig eigendom is van de school, registreert de bibliotheek de uitleningen in de meeste gevallen niet. 

Van welke bibliotheeksystemen maken de schoollocaties waarmee je samenwerkt gebruik? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 119)

Lidmaatschap voor leerlingen soms onderdeel van samenwerking

Op een derde van de schoollocaties (32%) maakt een lidmaatschap van de bibliotheek voor leerlingen onderdeel uit van de samenwerkingsafspraak. Dit betreft vaak een gratis lidmaatschap, omdat leerlingen in het voortgezet onderwijs vrijwel altijd minderjarig zijn. In totaal hanteren 73 bibliotheken en 267 schoollocaties dit principe.