Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2021-2022

  1. Activiteiten: digitale geletterdheid

Activiteiten op het gebied van digitale geletterdheid

Een derde werkt samen rondom digitale geletterdheid

In het schooljaar 2021-2022 werkten 44 bibliotheken samen met 118 locaties voor voortgezet onderwijs rondom digitale geletterdheid, 33% van alle Nederlandse bibliotheken met een schoollocatie voor voortgezet onderwijs in hun werkgebied. Het betreft ongeveer één op de tien samenwerkingen met schoollocaties voor het voortgezet onderwijs (14%). Ook hier gaat het zowel om reguliere samenwerkingen en losse programma’s als om samenwerkingen met een getekende overeenkomst. 

In 2021-2022 is met meer voortgezet onderwijs scholen samengewerkt rondom digitale geletterdheid. Van 85 samenwerkingen in 2020-2021 naar 118 samenwerkingen in 2021-2022, een toename van 39%. Digitale geletterdheid blijft als onderdeel van de samenwerking een belangrijk aandachtspunt. Ondanks de groei in 2021-2022 ten opzichte van 2020-2021 ligt het aantal samenwerkingen rondom digitale geletterdheid nog niet op het niveau vóór 2020-2021.   

Met betrekking tot de intensiviteit van de samenwerking rondom digitale geletterdheid geven bibliotheken gemiddeld een 2 op een schaal van 1 (weinig) tot 5 (vaak/structureel). Daarnaast blijkt dat bibliotheken in vergelijkbare mate samenwerken met verschillende onderwijsvormen. Er is echter geen sprake van substantiële verschillen tussen de onderwijsvormen.

Op welk gebied voerde jouw bibliotheek in schooljaar 2021-2022 activiteiten uit met onderstaande schoollocaties? (Selectie: alle bibliotheken in Nederland met een schoollocatie voor het voortgezet onderwijs in hun werkgebied, N: 135)

Bij een kleine groep bibliotheken volgen medewerkers trainingen en kennisbijeenkomsten speciaal gericht op digitale geletterdheid voor het voortgezet onderwijs (totaal: 21 bibliotheken). 

Aanbod digitale geletterdheid veelal in de vorm van groepsbezoeken

Bijna de helft van de bibliotheken – die met het voortgezet onderwijs samenwerken rondom digitale geletterdheid – organiseert groepsbezoeken rondom digitale geletterdheid aan een bibliotheekvestiging (45%). Ruim een derde van de bibliotheken met samenwerkingen rondom digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs ontwikkelt zelf programma’s/activiteiten (36%) over bijvoorbeeld online veiligheid, 3D printen en het zoeken en vinden van digitale informatiebronnen.  

Het aanbod rondom digitale geletterdheid wordt door een kleine groep bibliotheken afgestemd rondom de collectie, expertise en activiteiten specifiek voor ouders. Zo organiseert 5% van de bibliotheken workshops en trainingen voor docenten, en organiseert 14% informatieavonden en workshops voor ouders.   

Daarnaast faciliteert 61% van de bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid landelijke leesbevorderingscampagnes en -activiteiten, zoals De Week van de Mediawijsheid (32%) en Doe je Digiding! Jongeren en de digitale overheid (23%).

Hoe werd de samenwerking met het voortgezet onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid in schooljaar 2021-2022 ingevuld? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid, N: 44)

Potentieel leermiddelengids informatievaardigheden blijft onbenut

Om bibliotheken en middelbare scholen die samenwerken op het gebied van digitale geletterdheid te helpen bij het kiezen van landelijk beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden, is de Leermiddelengids voor informatievaardigheden samengesteld. De leermiddelengids biedt bibliotheken een concreet handvat om het aanbod op het gebied van digitale geletterdheid uit te breiden, maar deze kans blijft veelal onbenut. Slechts 9% van de beoogde bibliotheken maakt gebruik van deze leermiddelengids. Relatief veel bibliotheken zijn niet op de hoogte van het bestaan van deze leermiddelengids. Twee op de vijf bibliotheken kennen de gids niet (41%). Bij ongeveer één op de drie bibliotheken is de gids wel bekend, maar wordt deze niet gebruikt (36%).

Gebruikte jouw bibliotheek de leermiddelengids informatievaardigheden in de samenwerking met het voortgezet onderwijs in schooljaar 2021-2022? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid, N: 44)