Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2021-2022

  1. Bronnen

Gebruikte bronnen

Brood, M., Bruinsma, E. & Davelaar, Geert-Jan. (2023). Jongeren over lezen en de bibliotheekHoofddorp: Probiblio.

Burgt, A. van de & Klaren, M. (2022). Bibliotheekstatistiek 2021. Den Haag: KB. 

Bus, A.G., IJzendoorn, M.H. van, Pellegrini, A.D. & Terpstra, W. (1994). Van voorlezen naar lezen. Een meta-analyse naar intergenerationele overdracht van geletterdheidNederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 10(3), p. 157-175.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), StatLine (2022). Bevolking: geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari.

DESAN research solutions (2022). Deelname aantal schoollocaties aan de Monitor de Bibliotheek op school 2021-2022. In opdracht van Stichting Lezen en KB | Nationale bibliotheek.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (2022). Adressen van alle schoolvestigingen in het voortgezet onderwijs.

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (2023). Verbetering basisvaardigheden 2023. 

DUO Onderwijsonderzoek (2017). De leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren. Amsterdam: Stichting Lezen.

Engelshoven, I. van, Jonge, H. de, Knops, R. & Ark, T. van (2019). Samen aan de slag voor een vaardig Nederland. Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024.

Engelshoven, I. van & Slob, A. (2019). Leesoffensief. Kamerbrief, 4-12-2019. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Gubbels, J., Langen, A.M.L. van, Maassen, N.A.M. & Meelissen, M.R.M. (2019). Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht. Enschede: Universiteit Twente.

Hartkamp, J. (2022). Monitor de Bibliotheek op school. Landelijke analyse primair onderwijs 2021-2022. Amsterdam: DESAN Research Solutions. 

Heesterbeek, J. & Hartkamp, J. (2022). Monitor de Bibliotheek op school. Landelijke analyse voortgezet onderwijs 2021-2022. Amsterdam: DESAN Research Solutions. 

Heesterbeek, J. & Hartkamp, J. (2019). Monitor de Bibliotheek op school. Landelijke analyse voortgezet onderwijs 2019. Amsterdam: DESAN Research Solutions. 

Huysmans, F. (2013). Van woordjes naar wereldliteratuur. De leeswereld van kinderen van 7-15 jaar. Amsterdam: Stichting Lezen.

Inspectie van het Onderwijs (2022). De Staat van het Onderwijs 2022

KB (2021). Subsidieloket Subsidieverstrekking Leesoffensief.

KB, Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) & Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) (2021). Netwerkagenda. Openbare bibliotheekvoorzieningen 2021-2023.

Kortlever, D.M.J. & Lemmens, J.S. (2012). Relaties tussen leesgedrag en Cito-scores van kinderenTijdschrift voor Communicatiewetenschap, 40(1), p. 87-105.

Krashen, S. (2004). The power of reading: insights from the research (second edition). Portsmouth: Libraries Unlimited. 

Kunst van Lezen (2022). Aantal schoollocaties die stimuleringsregeling hebben aangevraagd 2015-2022. Amsterdam: Kunst van Lezen.

Mol, S.E. & Bus, A.G. (2011). Lezen loont een leven lang. De rol van vrijetijdslezen in de taal- en leesontwikkeling van kinderen en jongerenLevende Talen Tijdschrift, 12(3), p. 3-15.

Montfoort, A. van & Wassing, A. (2020). De doorgaande leeslijn. De leesontwikkeling van 0-20 jaar. Amsterdam: Stichting Lezen.

Nielen, T. & Bus, A.G. (2016). Onwillige lezers. Onderzoek naar redenen en oplossingen. Delft: Stichting Lezen.

Peters, S. & Strien, S. van (2018). Rapportage Boekenbranche Meting 44. 1e themameting van 2018 naar het kopen, lezen en lenen van boeken onder jongeren tussen 12 en 25 jaar. Amstelveen: GfK, in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (Koninklijke Boekverkopersbond, de Groep Algemene Uitgevers, Stichting Lezen, CPNB & KB).

Probiblio (2017). Doelgroeponderzoek Jongeren 13-17 jaar.

Steensel, R. van, Sande, L. van der, Bramer, W. & Arends, L. (2016). Effecten van leesmotivatie-interventies. Uitkomsten van een meta-analyse.

Stichting Lezen – Leesmonitor (2022). Steeds minder mediatheken in het voortgezet onderwijs. Geraadpleegd op 3-3-2023

Tuijl, C. van & Gijsel, M. (2015). Stabiliteit van leesplezier en leesvermijdingOrthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54(2), p. 60-73.

TwinQ (2018). De bibliotheek & jongeren: what’s in it for me? Utrecht: TwinQ, in opdracht van NBD Biblion & KB.

VO-raad (2022). Masterplan basisvaardigheden. Geraadpleegd op 27-3-2023

VO-raad (2023). Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden 2023 opengesteld. Geraadpleegd op 31-3-2023

Waterloo, S.F., Wennekers, A.M. & Wiegman, P.R. (2019). Media:Tijd 2018. Amsterdam/Den Haag: Nationaal Luisteronderzoek (NLO), Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichting Kijkonderzoek (SKO), Platform Media-Adviesbureaus (PMA) & Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Wennekers, A., Haan, J. de, & Huysmans, F. (2016). Media: Tijd in Kaart. Wie leest wat en hoe? Amsterdam/Den Haag: NLO, NOM, SKO, BRO en SCP.

Wennekers, A.M., Huysmans, F. & Haan, J. de (2018). Lees:Tijd. Lezen in Nederland. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).