Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2021-2022

  1. Zelf aan de slag

Filteren in het interactieve dashboard

In deze rapportage komen de belangrijkste uitkomsten van de onderzoeksresultaten Onderzoeksresultaten Bibliotheekmonitor-enquĂȘte samenwerking voortgezet onderwijs, schooljaar 2021-2022 aan bod. 

Daarnaast zijn de resultaten op individueel bibliotheekniveau nader te analyseren via het Dashboard samenwerking voortgezet onderwijs. Dit dashboard biedt bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Meer weten over het gebruik van het dashboard? Bekijk dan de toelichting en instructies via de knoppen links onder in het dashboard.