Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheken en de samenwerking met het primair onderwijs

  1. Activiteiten: leesbevordering

Activiteiten op het gebied van leesbevordering

Breed aanbod campagnes en activiteiten

Bijna alle deelnemende bibliotheken faciliteren landelijke leesbevorderingscampagnes en -activiteiten, zoals de Nationale Voorleeswedstrijd (97%), Kinderboekenweek (97%), en de Nationale Voorleesdagen (95%). De grootste stijging zit in de Poëzieweek. Tussen 2020-2021 en 2021-2022 steeg het aandeel bibliotheken dat deze week faciliteerde al van 29% naar 35%, waarna dit in 2022-2023 verder steeg naar 44%. Gemiddeld biedt één basisbibliotheek vijf verschillende campagnes op het gebied van leesbevordering aan, ongeacht de grootte van het werkgebied (in aantal inwoners).

 

Welke leesbevorderingscampagnes en/of -activiteiten biedt jouw bibliotheek aan in de samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: alle bibliotheken, N: 133)

Groei in het aanbod zet door

Net als voorgaande schooljaren bieden alle deelnemende bibliotheken in de samenwerking met het primair onderwijs producten en diensten op het gebied van leesbevordering. Daarbij richten steeds meer bibliotheken zich in hun dienstverlening op het geven van advies en ondersteuning rondom het borgen van de samenwerking met scholen. Zo bieden steeds meer bibliotheken collectieadvies aan scholen (90%), ondersteuning bij activiteiten en werkvormen op school (90%) of advies rondom het taal- en leesbeleid op school (86%). De meest aangeboden activiteit blijft  een groepsbezoek aan de bibliotheek: 97% van de bibliotheken bood deze dienstverlening aan in 2022-2023.

In 2021-2022 boden bibliotheken al meer activiteiten en diensten rondom de samenwerking met het primair onderwijs aan dan in het schooljaar 2020-2021 – mogelijk als gevolg van de afnemende coronamaatregelen. In het schooljaar 2022-2023 zet deze groei door. Vrijwel alle soorten diensten worden door meer bibliotheken aangeboden dan in het voorgaande schooljaar.

Welke typen diensten biedt jouw bibliotheek bij de samenwerking met het primair onderwijs op het gebied van leesbevordering? (Selectie: alle bibliotheken, N: 133)

Toename in aantal scholen met leesplannen

In de samenwerking met het primair onderwijs biedt 86% van de bibliotheken aan om gezamenlijk een leesplan op te stellen. Het leesplan bevat een visie, doelen en jaarprogramma op het gebied van leesbevordering. Het aantal schoollocaties dat gebruikmaakt van dit aanbod nam in het schooljaar 2022-2023 toe: van 2.297 in 2021-2022 naar 2.528 in 2022-2023. Dit betekent dat bibliotheken gemiddeld een leesplan invullen op 45% van de schoollocaties waarmee wordt samengewerkt rondom leesbevordering. Het betreft gemiddeld 20 schoollocaties per bibliotheek.

Aantal schoollocaties met leesplan  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Aantal locaties 2.097 2.177 2.520 2.479 2.234 2.297 2.582
Op hoeveel schoollocaties waarmee jouw bibliotheek samenwerkte werd samen met de bibliotheek een leesplan ingevuld? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs op het gebied van leesbevordering)