Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheken en de samenwerking met het primair onderwijs

  1. Infographic

Alle resultaten in één oogopslag

In deze rapportage worden de belangrijkste bevindingen over de samenwerking tussen bibliotheken en scholen in het primair onderwijs in het schooljaar 2022-2023 gepresenteerd. Daarnaast is een samenvatting van de resultaten grafisch weergegeven in een infographic. Hiermee wordt de dienstverlening voor deze jonge doelgroep in één oogopslag zichtbaar. De bibliotheken die hebben deelgenomen aan het onderzoek kunnen tevens een individuele infographic raadplegen, waarmee de samenwerking met het primair onderwijs ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Voor POI’s zijn ook infographics per provincie beschikbaar. De provinciale en lokale infographics zijn te raadplegen in de Bibliotheekmonitor.