Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheken en de samenwerking met het primair onderwijs

  1. Colofon

Wie werkten mee aan dit onderzoek?

Uitgever

KB, 2024

Onderzoekers

Mirjam Klaren
Bjorn Schrijen

Eindredactie

Antoinette Brummelink

Beeld

Carlien Keilholtz
de Bibliotheek op school

Met dank aan

Adriaan Langendonk
Bart Droogers
Dia Wesseling
Renske Jongejan
Iris van der Heijden

Meer informatie

bibliotheekmonitor@kb.nl 
© KB, Den Haag

Verwijzen naar deze publicatie

Klaren, M. & Schrijen, B. (2024). Bibliotheken en de samenwerking met het primair onderwijs 2022-2023
Den Haag: KB.