Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheken en de samenwerking met het primair onderwijs

  1. Zelf aan de slag

Filteren in het interactieve dashboard

In deze rapportage komen de belangrijkste uitkomsten van de Bibliotheekmonitor-enquĂȘte samenwerking primair onderwijs, schooljaar 2022-2023 aan bod. 

Daarnaast zijn de resultaten op individueel bibliotheekniveau nader te analyseren via het Dashboard samenwerking primair onderwijs. Dit dashboard biedt bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Meer weten over het gebruik van het dashboard? Bekijk dan de toelichting en instructies via de knoppen links onder in het dashboard.