Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheken en de samenwerking met het primair onderwijs

  1. Collectie

Collectie voor het primair onderwijs

Collectie meestal in bezit van schoollocaties

Bij de samenwerking maken scholen gebruik van collecties. Deze zetten ze in voor werkvormen als vrij lezen, voorlezen en het kiezen van en praten over boeken. Het eigendom van de collectie is verschillend belegd. Op circa vier van de tien schoollocaties waarmee wordt samengewerkt, is de collectie eigendom van de school zelf (37%). Op 14% van de schoollocaties is de collectie eigendom van de bibliotheek, en op 25% van de locaties is sprake van gecombineerd eigendom. Advisering vanuit de bibliotheek blijft van onverminderd belang: 80% van de scholen die eigenaar zijn van de vaste collectie, krijgt wel collectieadvies van de bibliotheek. In vijf op de tien gevallen komt daar ook een collectieplan bij kijken. 

 

Op hoeveel schoollocaties waarmee je samenwerkt heeft jouw bibliotheek een collectie in bezit en hoeveel schoollocaties hebben deze collectie zelf in bezit? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs, N: 134)

Op een kwart van de samenwerkende scholen mogen boeken mee naar huis 

Eén van de elementen van de Bibliotheek op school is dat leerlingen de boeken mee mogen nemen naar huis. In 2022-2023 werkte 62% van de bibliotheken met minimaal één schoollocatie samen waar leerlingen de geleende boeken (zowel in eigendom van de bibliotheek als school) mogen meenemen naar huis. 

Op 1.456 schoollocaties (24% van alle schoollocaties waarmee bibliotheken samenwerken) mogen leerlingen de boeken mee naar huis nemen. Op 2.136 locaties (35%) moeten geleende boeken op school blijven. Op de overige scholen is dit onbekend of is er geen collectie aanwezig.

Scholen en leerlingen tevreden met collectie

Schoolleiders en leerkrachten zijn over het algemeen tevreden met de collectie, ongeacht waar het eigendom van de collectie belegd is. Op scholen met de Bibliotheek op school wordt de collectie in de regel meer gewaardeerd dan op scholen zonder de Bibliotheek op school. Met name de actualiteit, omvang en vernieuwing van de collectie en de aantrekkelijkheid van de collectie voor leerlingen worden op scholen met een Bibliotheek op school meer gewaardeerd (DUO Onderwijsonderzoek & Advies, 2019). Circa de helft geeft aan genoeg leuke leesboeken (47%) en/of informatieboeken (45%) te kunnen vinden in de schoolbibliotheek (Hartkamp, 2023).