Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2022-2023

  1. Activiteiten: digitale geletterdheid

Activiteiten op het gebied van digitale geletterdheid

Meer bibliotheken werken samen met scholen rondom digitale geletterdheid

In het schooljaar 2022-2023 werkten 51 bibliotheken samen met 129 locaties voor voortgezet onderwijs rondom digitale geletterdheid, 39% van alle bibliotheken met een schoollocatie voor voortgezet onderwijs in hun werkgebied. Het betreft net als vorig schooljaar ongeveer één op de tien samenwerkingen met schoollocaties voor het voortgezet onderwijs (14%). Ook hier gaat het zowel om reguliere samenwerkingen en losse programma’s, als om samenwerkingen met een getekende overeenkomst volgens (vergelijkbare) aanpak de Bibliotheek op school.

In 2022-2023 zijn meer bibliotheken met vo-scholen gaan samenwerken rondom digitale geletterdheid. Van 44 bibliotheken (33%) in 2021-2022 naar 51 bibliotheken (39%) in 2022-2023. Ondanks de toename in het aantal bibliotheken, blijft het aandeel scholen waarmee samengewerkt wordt rondom digitale geletterdheid ten opzichte van het aantal scholen in het werkgebied nagenoeg gelijk: van 6% van de scholen met samenwerking rondom digitale geletterdheid in 2021-2022 naar 7% in 2022-2023. 

Digitale geletterdheid bestaat uit de volgende vier onderdelen: ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. De bibliotheken die in de samenwerking met het voortgezet onderwijs aandacht besteden aan digitale geletterdheid besteden de meeste aandacht aan mediawijsheid (84%) en informatievaardigheden (73%). De onderdelen ICT-basisvaardigheden en computational thinking staan minder centraal in de samenwerking rondom digitale geletterdheid. Zo wordt in de samenwerking rondom digitale geletterdheid door zes op de tien bibliotheken geen aandacht besteed aan ICT-basisvaardigheden (33%). En besteedt de helft van de bibliotheken geen aandacht aan computational thinking (39%).

Op welk gebied voerde jouw bibliotheek in schooljaar 2022-2023 activiteiten uit met onderstaande schoollocaties? (Selectie: alle bibliotheken in Nederland met een schoollocatie voor het voortgezet onderwijs in hun werkgebied, N: 132)

Aanbod digitale geletterdheid veelal in de vorm van activiteiten voor leerlingen

De helft van de bibliotheken voert activiteiten en / of werkvormen uit op vo-scholen (53%). Bijna de helft van de bibliotheken – die met het voortgezet onderwijs samenwerken rondom digitale geletterdheid – organiseert groepsbezoeken rondom digitale geletterdheid aan een bibliotheekvestiging (47%). Ruim een derde van de bibliotheken met samenwerkingen rondom digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs ontwikkelt zelf programma’s/activiteiten (33%) over bijvoorbeeld Fake News.

Het aanbod rondom digitale geletterdheid wordt door een kleine groep bibliotheken afgestemd rondom de collectie, expertise en activiteiten specifiek voor ouders. Zo organiseert 12% van de bibliotheken workshops en trainingen voor docenten, en organiseert 8% informatieavonden en workshops voor ouders.   

Wel zijn er in vergelijking met vorig schooljaar meer bibliotheken beleidsadvies gaan geven over digitale geletterdheid. Het aandeel stijgt van 11% in 2021-2022 naar 18% in 2022-2023. 

Daarnaast faciliteert 57% van de bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid landelijke leesbevorderingscampagnes en -activiteiten, zoals De Week van de Mediawijsheid (37%) en Doe je Digiding! - Jongeren en de digitale overheid (25%). 

Hoe werd de samenwerking met het voortgezet onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid in schooljaar 2022-2023 ingevuld? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid, N: 51)