Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2022-2023

  1. Expertise

Kennis en vaardigheden

Volgens de bouwstenenaanpak adviseert en ondersteunt een deskundige lees(media)consulent van de bibliotheek de deskundige lees/taalco√∂rdinator en het team van de school. 

Diverse specialisten beschikbaar voor dienstverlening

Nagenoeg alle bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs hebben personeel beschikbaar voor deze dienstverlening (97%). Net als vorige schooljaren zijn dit met name onderwijsspecialisten (66%), gevolgd door leesconsulenten (43%), lees-mediaconsulenten (39%), projectleiders, programmacoördinatoren en accountmanagers (38%).

Functies als onderwijsspecialisten, lees-mediaconsulenten, frontofficemedewerkers, collectioneurs en mediacoaches zijn vaker dan het vorige schooljaar ingezet (toen ze door respectievelijk 61%, 30%, 25%, 21% en 13% van de bibliotheken werden ingezet). De inzet van vrijwilligers vanuit de bibliotheek is binnen deze dienstverlening relatief gering (10%).

Welke functies heeft jouw bibliotheek beschikbaar voor de dienstverlening aan het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 122)

Stijging fte in samenwerking voortgezet onderwijs

De bibliotheken die personeel inzetten voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs hebben gemiddeld 18,5 uur per week, oftewel 0,5 fte, beschikbaar voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs. Dit is vaak afhankelijk van de bibliotheekgrootte: hoe groter de bibliotheek, hoe meer fte zij beschikbaar hebben. Het gemiddeld aantal personeelsuren per week beschikbaar voor de samenwerking voortgezet onderwijs is hiermee fors gestegen. In 2020-2021 was 12,4 uur per week beschikbaar en in 2021-2022 12,8 uur per week. Mede door de extra Rijksfinanciering vanuit het Masterplan basisvaardigheden en de NPO-gelden zijn meer bibliotheken met meer vo-scholen gaan samenwerken wat een verklaring vormt voor de forse stijging in aantal personeelsuren. 

Hoeveel fte is er gemiddeld per week in 2022-2023 beschikbaar voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die personeel ingezet hebben voor samenwerking voortgezet onderwijs, N: 114)

Trainingen en kennisbijeenkomsten leesbevordering van de POI het populairst

Bij de meerderheid van de bibliotheken wordt er door medewerkers deelgenomen aan trainingen en kennisbijeenkomsten rondom de samenwerking met het voortgezet onderwijs (68%). Verreweg het vaakst trainingen en kennisbijeenkomsten over leesbevordering die worden aangeboden door de POI (43%). Overige trainingen en kennisbijeenkomsten rondom leesbevordering en digitale geletterdheid worden door medewerkers van een kleiner aantal bibliotheken gevolgd. 

Hebben de medewerkers in 2022-2023 deelgenomen aan trainingen of kennisbijeenkomsten rondom de samenwerking met het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die personeel ingezet hebben voor samenwerking voortgezet onderwijs, N: 115)