Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2022-2023

  1. Terugblik

Successen en knelpunten

Samenwerkingen met scholen groot succes

Een goed verlopende samenwerking met scholen wordt door bibliotheken verreweg als grootste succes ervaren in de samenwerking met het voortgezet onderwijs (70%). Ook de expertise binnen de bibliotheek (45%) wordt vaak als één van de drie grootste successen van de samenwerking met het voortgezet onderwijs beschouwd, gevolgd door voldoende beleidsprioriteit bij de bibliotheek (27%). Bij laatstgenoemde is er sprake van een stijging ten opzichte van 2021-2022 (18%). 

 

Wat ging in schooljaar 2022-2023 goed in de samenwerking met het voortgezet onderwijs? Met welke drie elementen van de dienstverlening ben je het meest tevreden? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 122)

Personele bezetting grootste knelpunt bij samenwerking

Tegenover de successen staat dat 98% van de bibliotheken knelpunten ervaart bij de uitvoering van de dienstverlening voor het voortgezet onderwijs. 

Bij veel bibliotheken is meer tijd nodig om de samenwerking met het voortgezet onderwijs te versterken. Bijna zes op de tien bibliotheken ervaart de personele bezetting als één van de grootste knelpunten bij de samenwerking met het voortgezet onderwijs (57%), een stijging ten opzichte van vorig schooljaar: 45%. Bij veel bibliotheken is het aantal personeelsuren dat ingezet wordt voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs toegenomen. Ondanks de toename komen veel bibliotheken nog steeds personeelsuren tekort om de samenwerking naar een hoger niveau te tillen. 

Ook de borging van de samenwerking (43%), beleidsprioriteit bij het onderwijs (30%) en financiering (30%) zijn vaak benoemde knelpunten. Deze bibliotheken zijn vanwege onvoldoende financiering met minder scholen gaan samenwerken dan gewenst (50%).

 

Wat zijn de drie meest voorkomende knelpunten bij de samenwerking met het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 122)