Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2022-2023

  1. Lees-mediaplan

Jaarplannen voor doelgericht samenwerken

Volgens de bouwstenenaanpak worden jaarlijkse doelen en activiteiten vastgelegd in een lees- en/of mediaplan. Deze plannen zorgen ervoor dat scholen en bibliotheken doelgericht en planmatig werken aan de resultaten binnen de samenwerking.

Binnen samenwerking werkt een vijfde van de scholen met jaarplannen

Een deel van de bibliotheken werkt samen met schoollocaties volgens activiteitenjaarplannen en beleidsplannen. Op een vijfde van de scholen waarmee samengewerkt wordt rondom leesbevordering en/of digitale geletterdheid gaat het om een activiteitenjaarplan rondom lezen (20%, 184 scholen); een veel kleiner percentage stelt een beleidsplan voor dit onderwerp op (10%, 96 scholen). Met slechts 2% van de scholen werd in 2022-2023 gewerkt met een activiteitenjaarplan rondom digitale vaardigheden (20 scholen); op dit gebied wordt door 1% (11 schoollocaties) met een beleidsplan gewerkt.

Verder is vrij lezen bij een kwart van de schoollocaties (24%) geborgd in het lesrooster. De helft van de bibliotheken (50%) weet echter niet te vertellen of dit het geval is.

Op bijna twee op de vijf scholen mogen boeken mee naar huis

In 2022-2023 werkte 52% van de bibliotheken met minimaal één schoollocatie samen waar leerlingen de geleende boeken mogen meenemen naar huis. Een toename ten opzichte van 2021-2022 toen 44% van de bibliotheken aangaf dat leerlingen de geleende boeken mogen meenemen naar huis. Bij 37% van de schoollocaties met een collectie van de bibliotheek mogen leerlingen de geleende boeken meenemen naar huis. Op bijna een derde van de locaties moeten de boeken op school blijven (31%), en bij bijna nog een derde van de locaties is dit bij bibliotheken onbekend (32%).

Met welke van de volgende schoollocaties werd in schooljaar 2022-2023 met een actueel lees- en/of mediaplan gewerkt? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 122)