Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2022-2023

  1. Collectie

Collectie voor middelbare scholen

Volgens de bouwstenenaanpak is er bij ‘Collectie’ sprake van een kwalitatief hoogstaande, op de doelgroep toegesneden en actuele collectie (digitaal en fysiek), een aantrekkelijke leesomgeving in de vorm van schoolbibliotheek, plekken om rustig (voor) te lezen en professionele intermediairs.

Collectie bij de helft van de schoollocaties eigendom van bibliotheek

Bij de samenwerking rondom leesbevordering en digitale geletterdheid bieden scholen en bibliotheken toegang tot een collectie, voornamelijk boeken. Deze collectie zetten ze in voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken. 

In de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en bibliotheken worden verschillende typen collecties ingezet. Op drie van de vijf schoollocaties waar bibliotheken mee samenwerken werd in 2022-2023 een bibliotheekcollectie geleverd (59%). Dat is een toename ten opzichte van vorig schooljaar toen op 44% van de schoollocaties waarmee samengewerkt werd een bibliotheekcollectie werd geleverd.

In totaal hebben bibliotheken met 154 scholen een collectieplan opgesteld. Dit komt neer op 17% van de scholen waarmee wordt samengewerkt. In dit collectieplan staan adviezen voor de omvang, de inhoud en het onderhoud van de bibliotheekcollectie. Op 19% van de scholen waarmee wordt samengewerkt, wordt een projectcollectie geleverd. Een projectcollectie is een collectie op maat gemaakt rond een bepaald thema of van een schrijver die voor een vastgestelde periode kan worden geleend bij een bibliotheek.

Eén op de tien scholen (14%) maakt gebruik van een collectie in de schoolmediatheek. Ongeveer hetzelfde aandeel mag klassikaal lenen in de bibliotheek (12%). Op een kleiner deel van de schoollocaties (7%) is er sprake van een wisselcollectie per (half)jaar. In slechts 6% van de gevallen worden de gereserveerde boeken op school gebracht. Bijna één op de tien bibliotheken leverde in 2022-2023 een andere bibliotheekcollectie (7%), zoals een collectie die aansluit op een thematische vraag vanuit de school.

Welk(e) type(n) bibliotheekcollectie(s) werd(en) in het schooljaar 2022-2023 aan locaties voor het voortgezet onderwijs geleverd? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 122)

Toegang online Bibliotheek op bijna een kwart van de schoollocaties

Via de online LEES-app kunnen bibliotheekleden zo'n 39.500 e-books en 10.200 luisterboeken lenen (Van de Burgt & Klaren, 2023). Het aanbod varieert van thrillers en chicklit tot literatuur en klassiekers en van informatieve boeken tot poëzie. Voor jongeren zijn er ook veel e-books en luisterboeken beschikbaar. Op 23% van de scholen waarmee bibliotheken samenwerken, kunnen leerlingen gebruikmaken van de online Bibliotheek. In totaal gaat het om 214 scholen.