Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2022-2023

  1. Digitale diensten

Gebruik van een bibliotheeksysteem en lidmaatschap van de bibliotheek

De samenwerking rondom de bouwsteen digitaal gaat over het gebruik van een bibliotheeksysteem door schoollocaties en of het lidmaatschap onderdeel is van de samenwerkingsafspraken.

Registratie bibliotheeksysteem nog vaak onbekend

De bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs hebben niet altijd zicht op de bibliotheeksystemen waarmee het aantal uitleningen door schoollocaties geregistreerd wordt. De bibliotheken weten van drie op de tien schoollocaties waarmee zij samenwerken niet van welk bibliotheeksysteem zij gebruikmaken (29%). Bij twee op de vijf (43%) van de schoollocaties waarmee de bibliotheken samenwerken, is bekend dat zij gebruikmaken van een bibliotheeksysteem om het aantal uitleningen te registreren. Deze scholen maken het vaakst gebruik van Aura (18%). Op 27% van de schoollocaties waarmee wordt samengewerkt, worden de uitleningen niet via een bibliotheeksysteem geregistreerd. Dit heeft onder andere te maken met het bezit van de collectie: daar waar de collectie volledig eigendom is van de school, registreert de bibliotheek de uitleningen in de meeste gevallen niet. 

Lidmaatschap voor leerlingen soms onderdeel van samenwerking

Op ruim een derde van de schoollocaties (36%) maakt een lidmaatschap van de bibliotheek voor leerlingen onderdeel uit van de samenwerkingsafspraak. Dit is een kleine toename ten opzichte van eerdere jaren (gemiddeld: 33%). Dit betreft vaak een gratis lidmaatschap, omdat leerlingen in het voortgezet onderwijs vrijwel altijd minderjarig zijn. In totaal hanteren 82 bibliotheken en 333 schoollocaties dit principe.

Van welke bibliotheeksystemen maakten de schoollocaties in schooljaar 2022-2023 waarmee jouw bibliotheek samenwerkte gebruik? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 122)