Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2022-2023

  1. Bronnen

Gebruikte bronnen

Brood, M., Bruinsma, E. & Davelaar, G.. (2023). Jongeren over lezen en de bibliotheekHoofddorp: Probiblio.

Burgt, A. van de & Klaren, M. (2023). Bibliotheekstatistiek 2022. Den Haag: KB. 

Bus, A.G., IJzendoorn, M.H. van, Pellegrini, A.D. & Terpstra, W. (1994). Van voorlezen naar lezen. Een meta-analyse naar intergenerationele overdracht van geletterdheidNederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 10(3), p. 157-175.

CBS (2023). Nederlanders digitaal steeds vaardiger. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.

DESAN research solutions (2023). Deelname aantal schoollocaties aan de Monitor de Bibliotheek op school 2022-2023. In opdracht van Stichting Lezen en KB

DUO Onderwijsonderzoek & Advies (2017). De leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren. Amsterdam: Stichting Lezen.

DUO Onderwijsonderzoek & Advies (2023a). Lijst met alle locaties VO-(V)SO-VSO. Utrecht: Duo Onderwijsonderzoek & Advies.

DUO Onderwijsonderzoek & Advies (2023b). Rapportage Digitale Geletterdheid in het VO 2023. Utrecht: Duo Onderwijsonderzoek & Advies.

Engelshoven, I. van, Jonge, H. de, Knops, R. & Ark, T. van (2019). Samen aan de slag voor een vaardig Nederland. Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024.

Engelshoven, I. van & Slob, A. (2019). Leesoffensief. Kamerbrief, 4-12-2019. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Harst, E. van der, P. Mol, M. Vos & K. Duflou (2023). Mediawijsheid in 2023. Amsterdam: Kantar Public.

Hartkamp, J. (2022). Monitor de Bibliotheek op school. Landelijke analyse primair onderwijs 2021-2022. Amsterdam: DESAN Research Solutions. 

Heesterbeek, J. & Hartkamp, J. (2019). Monitor de Bibliotheek op school. Landelijke analyse voortgezet onderwijs 2019. Amsterdam: DESAN Research Solutions. 

Heesterbeek, J. & Hartkamp, J. (2022). Monitor de Bibliotheek op school. Landelijke analyse voortgezet onderwijs 2021-2022. Amsterdam: DESAN Research Solutions. 

Huysmans, F. (2013). Van woordjes naar wereldliteratuur. De leeswereld van kinderen van 7-15 jaar. Amsterdam: Stichting Lezen.

Inspectie van het Onderwijs (2022). De staat van het onderwijs 2022

KB (2021). Subsidieloket Subsidieverstrekking Leesoffensief.

KB, Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) & Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) (2021). Netwerkagenda. Openbare bibliotheekvoorzieningen 2021-2023.

KB (2023). LEES-app voor VMBO-leerlingen en MBO-studenten gelanceerd.

Kortlever, D.M.J. & Lemmens, J.S. (2012). Relaties tussen leesgedrag en Cito-scores van kinderenTijdschrift voor Communicatiewetenschap, 40(1), p. 87-105.

Krashen, S. (2004). The power of reading: insights from the research (second edition). Portsmouth: Libraries Unlimited. 

Meelissen, M. R. M., Maassen, N. A. M., Gubbels, J., van Langen, A. M. L., Valk, J., Dood, C., Derks, I., In ’t Zandt, M., & Wolbers, M. (2023). Resultaten PISA-2022 in vogelvlucht. Enschede: Universiteit Twente.

Mol, S.E. & Bus, A.G. (2011). Lezen loont een leven lang. De rol van vrijetijdslezen in de taal- en leesontwikkeling van kinderen en jongerenLevende Talen Tijdschrift, 12(3), p. 3-15.

Montfoort, A. van & Wassing, A. (2020). De doorgaande leeslijn. De leesontwikkeling van 0-20 jaar. Amsterdam: Stichting Lezen.

Nagelhout, E., C. Richards & L. Qing (2023). In de leeswereld van jongeren. Boeken lezen, lenen en kopen (themameting 64). Amstelveen: GfK (in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak). 

Peters, S. & Strien, S. van (2018). Rapportage Boekenbranche Meting 44. 1e themameting van 2018 naar het kopen, lezen en lenen van boeken onder jongeren tussen 12 en 25 jaar. Amstelveen: GfK, in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (Koninklijke Boekverkopersbond, de Groep Algemene Uitgevers, Stichting Lezen, CPNB & KB).

Prenger, J. en J. Pleumeekers (2023). Conceptkerndoelen Nederlands. Amersfoort: SLO.

Probiblio (2017). Doelgroeponderzoek Jongeren 13-17 jaar.

Rijksoverheid (2023). Lichtpunten in onderwijs na corona, maar uitdaging op basisvaardigheden blijft groot.

Schaper, J., Wennekers, A., & de Haan. (2019). Media binnen tijdsbestedingGeraadpleegd op 7-12-2023.

Stichting Lezen – Leesmonitor (2022). Steeds minder mediatheken in het voortgezet onderwijs. Geraadpleegd op 3-3-2023.

Tuijl, C. van & Gijsel, M. (2015). Stabiliteit van leesplezier en leesvermijdingOrthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54(2), p. 60-73.

TwinQ (2018). De bibliotheek & jongeren: what’s in it for me? Utrecht: TwinQ, in opdracht van NBD Biblion & KB.

Uslu, G. & Paul, M. (2023). Bibliotheken gaan scholen helpen met verbeteren leesvaardigheid. 

Van der Sande, L., van Steensel, R., Fikrat-Wevers, S. et al. Effectiveness of Interventions that Foster Reading Motivation: a Meta-analysis. Educ Psychol Rev 35, 21 (2023). https://doi.org/10.1007/s10648-023-09719-3

Waterloo, S.F., Wennekers, A.M. & Wiegman, P.R. (2019). Media:Tijd 2018. Amsterdam/Den Haag: Nationaal Luisteronderzoek (NLO), Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichting Kijkonderzoek (SKO), Platform Media-Adviesbureaus (PMA) & Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Wennekers, A.M., Huysmans, F. & Haan, J. de (2018). Lees:Tijd. Lezen in Nederland. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).