Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met voorschoolse educatie 2021-2022

  1. BoekStart-BoekenPret

Meer informatie over deze dienstverlening

BoekStart-BoekenPret in één op de vijf bibliotheken

In totaal bieden 30 bibliotheken het programma BoekStart-BoekenPret aan. Zij maken met name gebruik van de BoekenPret-collectie (87%) en geven vaak het BoekenPretboekje mee (87%). Daarnaast werkt de meerderheid van deze bibliotheken met Speelontdekboeken (67%).

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal bibliotheken dat BoekenPret aanbiedt, zijn deze cijfers een combinatie van uitgevraagde cijfers in de Bibliotheekmonitor-enquête (121 bibliotheken) en een extra uitvraag naar het aanbod BoekenPret onder bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan de Bibliotheekmonitor-enquête (9 bibliotheken). Deze cijfers hebben betrekking op de deelnemende bibliotheken van de Bibliotheekmonitor-enquête en de extra inventarisatie.

Wat is BoekStart-BoekenPret?

BoekenPret is een van de leesbevorderingsinitiatieven die een plek hebben gekregen binnen het overkoepelende programma BoekStart in de kinderopvang. Waar BoekStart zich richt op alle kinderen, waarbij bewustwording en stimulering centraal staan, neemt de vraag toe naar intensivering en verdieping van het programma voor gezinnen waar geen voorleestraditie is. BoekenPret sluit hiermee goed aan bij BoekStart: deze twee programma’s vullen elkaar aan en versterken elkaar. Daarom zijn beide programma’s geïntegreerd en wordt vanaf 2015 de programmanaam BoekStart-BoekenPret gehanteerd.

Welke activiteiten en/of materialen van BoekStart-BoekenPret werden in schooljaar 2021-2022 door jouw bibliotheek gebruikt en/of aangeboden? (Selectie: responderende bibliotheken die BoekenPret aanbieden, N: 30)