Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met voorschoolse educatie 2021-2022

  1. BoekStartcoach

Aantal BoekStartcoaches blijft stijgen

Helft bibliotheken werkt met BoekStartcoach

BoekStartcoach bij consultatiebureau

De helft van de responderende bibliotheekorganisaties werkt met een BoekStartcoach (50%). Deze bibliotheken zetten één (25%) of meerdere (25%) BoekStartcoaches in in hun werkgebied. Hoe groter het werkgebied van de bibliotheek, des te vaker wordt samengewerkt met een BoekStartcoach.

Het aantal BoekStartcoaches blijft over de jaren heen stijgen. In schooljaar 2021-2022 werkten bibliotheken samen met 149 BoekStartcoaches. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van voorgaande schooljaar, toen bibliotheken met 139 coaches werkten.

In 2021-2022 werkten bibliotheken op 223 locaties van consultatiebureaus, Centrum voor Jeugd en Gezin en jeugdgezondheidszorg met een BoekStartcoach.

Wat doet de BoekStartcoach?

De BoekStartcoach is een uitbreiding van het programma BoekStart en is bedoeld om (taalarme) ouders beter te helpen bij het voorlezen. De BoekStartcoach werkt op het consultatiebureau en kan de jeugdarts en jeugdverpleegkundige ondersteunen door met ouders in gesprek te gaan, een luisterend oor te bieden en gerichte voorleesondersteuning te geven.

Hoeveel BoekStartcoaches zijn er in het werkgebied van jouw bibliotheek werkzaam? (Selectie: alle responderende bibliotheken incl. extra inventarisatie, N: 130)

Aanvullende inventarisatie

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal bibliotheken dat met een BoekStartcoach werkt, zijn deze cijfers een combinatie van uitgevraagde cijfers in de Bibliotheekmonitor-enquête (121 bibliotheken) en een extra uitvraag naar bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan de Bibliotheekmonitor-enquête (9 bibliotheken). Deze cijfers hebben betrekking op de deelnemende bibliotheken van de Bibliotheekmonitor-enquête en de extra inventarisatie.