Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met voorschoolse educatie 2021-2022

  1. Bronnen

Geraadpleegde bronnen

Aker, E. van den., Brink, M. van den., Halewijn, E., Siekman, B. & Smits, T. (2022). Rapportage evaluatieonderzoek Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige OudersAmsterdam: ITTA UvA, in opdracht van KB. 

Berg, H. van den & Bus, A. (2015). BoekStart maakt baby’s slimmer. Delft: Stichting Lezen.

Bondt, M. de & Bus, A. (2019). Lekker lezen. Over het belang van leesmotivatieUtrecht: Eburon, in opdracht van Kunst van Lezen.

Broekhof, K. (2021). Meer voorlezen, beter in taal. Effecten van voorlezen op taalontwikkeling 0-4 jaar. Utrecht: Sardes, in opdracht van Kunst van Lezen.

Burgt, A. van de & Klaren, M. (2022). Bibliotheekstatistiek 2021. Den Haag: KB. 

Bus, A.G., IJzendoorn, M.H. van, Pellegrini, A.D. & Terpstra, W. (1994). Van voorlezen naar lezen: een meta-analyse naar intergenerationele overdracht van geletterdheid. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 10(3), p. 157-175.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), StatLine (2022a). Formele kinderopvang; kinderen, uren, soort opvang, vorm opvang, regio.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), StatLine (2022b). Geboorte; kerncijfers.

Dool, A. van den & Hoek, S. van de (2021). Voor- en vroegschoolse educatie in de bibliotheek. Onderzoeksresultaten enquête Bibliotheekmonitor dienstverlening voor- en vroegschoolse educatie, 2019-2020. Den Haag: KB.

Dood, C., Gubbels, J. & Segers, P.C.J. (2020). PISA-2018 De verdieping. Leesplezier, zelfbeeld bij het lezen, leesgedrag en leesvaardigheid en de relatie daartussen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Engelshoven, I. van, Jonge, H. de, Knops, R. & Ark, T. van (2019). Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020–2024. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Engelshoven, I. van & Slob, A. (2019). Leesoffensief. Kamerbrief, 4-12-2019. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

European Union (2019). Education and Training MONITOR 2019. Luxemburg: Publications Office of the European Union.

Gottfried, A.W., Schlackman, J., Gottfried, A.E. & Boutin-Martinez, A.S. (2015). Parental Provision of Early Literacy Environment as Related to Reading and Educational Outcomes Across the Academic Lifespan. Parenting Science and Practice, 15(1), p. 24-38. 

Gubbels, J., van Langen, A. M. L., Maassen, N. A. M. & Meelissen, M. R. M. (2019). Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht. Enschede: Universiteit Twente.

Hansen, K., Josh, H. & Dex, S. (red.) (2010). Children of the 21st Century (Volume 2): The First Five Years. Bristol: The Policy Press – University of Bristol.

Heesterbeek, J. & Hartkamp, J. (2021). Monitor BoekStart in de kinderopvang. Landelijke analyse 2020. Amsterdam: DESAN Research Solutions.

Kaal, M., Plantinga, S. & Bemer, E. (2018). Het BoekStartkoffertje: bekendheid, bereik en waardering. Amsterdam: Kantar Public in opdracht van Stichting Lezen/Kunst van Lezen.

KB (2021). Brochure Spelend Leren – Digitale media 2-4 jaar. Den Haag: KB

Kunst van Lezen (2022). Aantal uitgereikte BoekStartkoffertjes 2021-2022. Amsterdam/Den Haag: Kunst van Lezen.

Landelijk Register Kinderopvang (2022). Gegevens kinderopvanglocaties LRK. Geraadpleegd op 20-6-2022.

Langendonk, A. & Dalen, G. van (2019). Feitenrelaas | Kunst van Lezen. Amsterdam/Den Haag: Kunst van Lezen.

Lankhorst, H. (2019a). Doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid met de gezinsaanpak. Amsterdam/Den Haag: Kunst van Lezen. 

Lankhorst, H. (2019b). Factsheet privacymaatregelen voor het BoekStartkoffertje en de bibliotheek op school. Amsterdam/Den Haag: Kunst van Lezen. 

Mol., S. E. (2022). Het belang van voorlezen en zelf lezen voor kinderen en adolescenten: Meta-analyse van het verband tussen (voor)leeservaring en leesvaardigheid. Amsterdam: Stichting Lezen

Montfoort, A. van & Wassing, A. (2020). De doorgaande leeslijn. De leesontwikkeling van 0-20 jaar. Amsterdam: Stichting Lezen.

Murray, A. & Egan, S.M. (2014). Does Reading to Infants Benefit their Cognitive Development at 9-Months-Old? An Investigation Using a Large Birth Cohort. Child Language Teaching and Therapy 30(3), p. 303-315.

Nagelhout, E., Richards, C. & Qing, L. (2021). Rapportage Leesopvoeding professionals. Themameting voor de boekenbranche Meting 58 December 2021. Amstelveen: GfK, in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (Koninklijke Boekverkopersbond, de Groep Algemene Uitgevers, Stichting Lezen, CPNB, KB).

Nagelhout, E. & Richards, C. (2020). Rapportage Boekenbranche Meting 53. 2e reguliere meting van 2020. Amstelveen: GfK, in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (Koninklijke Boekverkopersbond, de Groep Algemene Uitgevers, Stichting Lezen, CPNB, KB).

Netwerk Mediawijsheid (2021). Iene Miene Media. Mediagebruik door kinderen van 0 t/m 6 jaar.

Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Interprovinciaal Overleg (IPO), KB & ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (2020). Bibliotheekconvenant 2020-2023. Convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven.

VoorleesExpress (2022). VoorleesExpress stimuleert het verhaalbegrip. Amsterdam: Stichting Lezen.

Zumbuehl, M. & Dillingh, R. (2020). Ongelijkheid van het jonge kind. Den Haag: Centraal Planbureau.