Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met voorschoolse educatie 2021-2022

  1. De impact van BoekStart

De impact van BoekStart in de bibliotheek

Positief effect op taalontwikkeling

Moeder met baby en boekje

Sinds de start van BoekStart in 2008 is er veel vooruitgang geboekt. De naamsbekendheid van BoekStart stijgt en er worden steeds meer ouders en baby’s met het programma bereikt (Kaal et al., 2018; Langendonk & Van Dalen, 2019). Het effect van deze interventie is met meerdere onderzoeken in kaart gebracht. Zo blijkt dat de kinderen van ouders die hun baby al in de eerste acht maanden van hun leven voorlezen en meedoen aan BoekStart, hoger scoren op taal. Al op de leeftijd van vijftien maanden zijn positieve effecten op de woordenschat merkbaar. Ook op latere leeftijd heeft BoekStart een positief effect: op vijf- à zesjarige leeftijd scoren deelnemers hoger op taal (De Bondt & Bus, 2019). Daarnaast beginnen ouders onder invloed van BoekStart eerder met voorlezen, bezoeken BoekStartouders vaker de bibliotheek en zijn zij meer bekend met babyboekjes (Van den Berg & Bus, 2015).

Meer bibliotheekbezoek

Onderzoek van Kantar Public in opdracht van Stichting Lezen/Kunst van Lezen toont aan dat BoekStartouders zeer tevreden zijn over het koffertje. Zij gebruiken de boekjes uit het koffertje redelijk vaak tot heel vaak. BoekStart heeft een positieve uitwerking op ouders. Zij beginnen eerder met voorlezen en hechten er meer waarde aan. Ook bezoeken zij de bibliotheek vaker dan ouders die het koffertje niet hebben opgehaald (Kantar Public, 2018). Daarnaast wordt de impact van BoekStart in de kinderopvang getoetst middels een monitor, die een steeds hechtere samenwerking tussen bibliotheek en kinderopvang laat zien (Heesterbeek & Hartkamp, 2021).

Bibliotheekaanbod BoekStart

Onder de 16 bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan de Bibliotheekmonitor-meting is een extra inventarisatie met betrekking tot deelname aan de verschillende BoekStart-programma’s gedaan. In totaal hebben 9 van de 16 bibliotheken hieraan deelgenomen en (alle) kerncijfers gedeeld, met als gevolg dat een aantal resultaten betrekking hebben op meer dan 121 bibliotheken. Van BoekStart voor baby’s weten we dat alle openbare bibliotheken in Nederland (100%) dit programma aanbieden. In totaal bieden 106 bibliotheken BoekStart in de kinderopvang aan; 77% van alle responderende bibliotheken inclusief de extra inventarisatie. 

Welke programma’s en/of campagnes rondom lezen en media voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar voerde jouw bibliotheek in het schooljaar 2021-2022 uit? (Selectie: alle responderende bibliotheken inclusief extra inventarisatie, N: 130)