Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met voorschoolse educatie 2021-2022

  1. Training en ondersteuning

Training en ondersteuning rondom voorschoolse educatie

Meer trainingen en ondersteuning

Vrijwilliger in de bibliotheek

Het is duidelijk dat bibliotheken training en ondersteuning op het gebied van voorschoolse educatie hoog in het vaandel hebben staan. Vrijwel alle responderende bibliotheken bieden training of ondersteuning aan op het gebied van voorschoolse educatie (94%). In schooljaar 2021-2022 boden bibliotheken vaker verschillende vormen van training en ondersteuning aan dan tijdens het vorige schooljaar. De afnemende coronamaatregelen in 2022 maakten het voor bibliotheken mede mogelijk een inhaalslag te maken. Trainingen en ondersteuning konden weer (makkelijker) in fysieke vorm plaatsvinden.

De meeste bibliotheken bieden trainingen voor vrijwilligers aan, bijvoorbeeld ten behoeve van de VoorleesExpress en/of BoekStart-Boekenpret (74%). Deze vorm van training wordt door meer bibliotheken aangeboden dan voorgaande jaren. Drie op de vijf bibliotheken (63%) bieden trainingen aan voor pedagogisch medewerkers en personeel in de kinderopvang en 55% biedt trainingen en ondersteuning voor ouders. Bijna de helft van de bibliotheken biedt netwerkbijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers aan (45%). In de regel geldt dat hoe groter het werkgebied van de bibliotheek is, des te meer vormen van training en ondersteuning worden aangeboden.

Het programma VoorleesExpress wordt soms door een andere organisatie dan een bibliotheek gecoördineerd, terwijl de training voor vrijwilligers van de VoorleesExpress wel door de bibliotheek gecoördineerd wordt. Hierdoor is het aantal bibliotheken dat de training geeft hoger dan het aantal bibliotheken dat de VoorleesExpress coördineert.

De helft van de bibliotheken traint medewerkers op het gebied van digitale geletterdheid

Bij circa de helft van de bibliotheken met een aanbod op het gebied van digitale geletterdheid, hebben medewerkers deelgenomen aan trainingen of kennisbijeenkomsten rondom digitale geletterdheid voor 0- tot 4-jarigen (53%). Meestal zijn dit door de POI aangeboden trainingen of kennisbijeenkomsten (39%). Bij een klein deel van de bibliotheken betrof het een DigiStart training (11%).

Welke vormen van training en ondersteuning bood jouw bibliotheek aan op het gebied van voorschoolse educatie? (Selectie: alle responderende bibliotheken, N: 121)