Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met voorschoolse educatie 2021-2022

  1. Samenwerkingspartners en beleid

Steeds meer samenwerkingen

Bibliotheken werken met steeds meer partners samen

Bibliotheken werken met veel en diverse partnerorganisaties samen op het gebied van voorschoolse educatie. Het aantal partners dat de bibliotheek bij de dienstverlening voor 0- tot 4-jarigen betrekt blijft toenemen: in 2016 werkten bibliotheken nog met gemiddeld drie verschillende partners samen, in schooljaar 2021-2022 zijn dit er gemiddeld 6. 

Vrijwel alle bibliotheken werken samen met de gemeente(n) (98%), consultatiebureaus, CJG, jeugdgezondheidszorg (96%) en/of kinderopvanginstellingen (94%). Maar ook met basisscholen (inclusief brede scholen, voorscholen en integrale kindcentra) (80%) en de VoorleesExpress (74%) wordt door ruim de meerderheid structureel samengewerkt. In bijna alle gevallen gaat het om stijgingen ten opzichte van vorige schooljaren; met name met de VoorleesExpress, Taalhuis, Welzijnsorganisaties en Onderwijsinstellingen wordt vaker samengewerkt dan vorig schooljaar.

Met welke partners werkte jouw bibliotheek in het schooljaar 2021-2022 structureel samen rondom voorschoolse educatie? (Selectie: alle bibliotheken, N: 121)

Dienstverlening gekoppeld aan meerdere beleidsthema’s gemeenten

De meeste bibliotheken, die formele afspraken hebben gemaakt met gemeenten, hebben daarin specifiek het beleidsonderwerp voorschoolse educatie gedefinieerd (87%). Daarnaast is de dienstverlening vaak gekoppeld aan de beleidsthema’s laaggeletterdheid (76%), onderwijs (73%) en gezinsaanpak (55%). Gemiddeld is de dienstverlening rondom voorschoolse educatie gekoppeld aan vier beleidsonderwerpen van de gemeente, een beleidsonderwerp meer dan vorig schooljaar.

Aan welke beleidsonderwerpen van de gemeente was de VE-dienstverlening van jouw bibliotheek in schooljaar 2021-2022 gekoppeld? (Selectie: alle responderende bibliotheken die samenwerken met gemeente, N: 118)