Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met voorschoolse educatie 2021-2022

  1. Infographic

De belangrijkste statistieken in één infographic

In deze rapportage worden de belangrijkste bevindingen over de dienstverlening van de bibliotheek voor baby’s, dreumesen en peuters in het schooljaar 2021-2022 gepresenteerd. Daarnaast is een samenvatting van de resultaten grafisch weergegeven in een infographic. Hiermee wordt de dienstverlening voor deze jonge doelgroep in één oogopslag zichtbaar. Alle bibliotheekorganisaties die hebben deelgenomen aan het onderzoek ontvangen daarnaast een individuele infographic, waarmee de programma's voor baby's, dreumesen en peuters ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Voor POI’s zijn ook infographics per provincie beschikbaar.