Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met voorschoolse educatie 2021-2022

  1. Alternatieve dienstverlening coronatijd

Aanpassingen in de dienstverlening tijdens en na coronatijd

Nagenoeg alle bibliotheken boden alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering in coronatijd

Thuis voorlezen

Net als vorig schooljaar werd tijdens een gedeelte van 2021-2022 de dienstverlening van de bibliotheek beperkt door de maatregelen rondom het coronavirus. Bijna alle bibliotheken (98%) boden in 2021-2022 alternatieve dienstverlening op het gebied van leesbevordering voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wel in beduidend mindere mate dan in schooljaar 2020-2021 toen de bibliotheeksector te kampen had met strengere coronamaatregelen. 

In 2021-2022 stelde de meerderheid van de bibliotheken voorleesfilmpjes beschikbaar (69%) en/of deelden zij online informatie (65%). Daarnaast promootte de overgrote meerderheid van de bibliotheken het digitale aanbod van Jeugdbibliotheek.nl (83%). Ook brachten veel bibliotheken boeken of konden deze worden afgehaald, bijvoorbeeld in een voorleestas (60%). Vorig schooljaar – toen bibliotheken langere tijd de deuren moesten sluiten – werd deze dienst nog door 84% van de bibliotheken aangeboden. 

Vrijwel alle bibliotheken zeggen van plan te zijn de alternatieve dienstverlening in de coronavrije toekomst te blijven aanbieden (97%). Met name met de promotie van Jeugdbibliotheek.nl (65%), het aanbieden van voorleesfilmpjes (52%) en online informatie (52%) willen bibliotheken mee doorgaan. De verwachting is dat online voorlezen (9%) bij veel bibliotheken niet meer onderdeel zal zijn van het aanbod. De voorkeur gaat waarschijnlijk uit naar voorlezen in een fysieke omgeving in plaats van online. Ook verwachten veel bibliotheken niet door te zullen gaan met het aanbieden van bezorging/afhalen van boeken (7%).  

Heeft jouw bibliotheek alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering voor kinderen van 0 tot 4 jaar aangeboden in verband met de maatregelen rondom het coronavirus & Is jouw bibliotheek van plan om in de toekomst door te gaan met het aanbieden van deze alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering voor kinderen van 0 tot 4 jaar? ? (Selectie: alle responderende bibliotheken, N: 121)

Circa zeven op de tien bibliotheken boden alternatieve dienstverlening rondom digitale geletterdheid in coronatijd

Naast dienstverlening op het gebied van leesbevordering hebben bibliotheken tijdens de coronaperiode alternatieven rondom digitale geletterdheid aangeboden (67%). Vaak in de vorm van online informatie (58%), maar ook online activiteiten (33%) werden georganiseerd, zoals webinars over de Media Ukkie Dagen en online voorleessessies. 

Vrijwel alle bibliotheken die online informatie aanbieden, zijn van plan dit te blijven doen (56% versus 58%). Ook nadat alle maatregelen rondom het coronavirus zijn ingetrokken. Iets meer dan de helft van de bibliotheken, die online activiteiten zoals webinars en online voorleessessies aanbieden, verwacht dat deze dienstverlening ook onderdeel gaat zijn van het aanbod in de toekomst (19% versus 33%).

Heeft jouw bibliotheek alternatieve dienstverlening rondom digitale geletterdheid voor kinderen van 0 tot 4 jaar aangeboden in verband met de maatregelen rondom het coronavirus? & Is jouw bibliotheek van plan om in de toekomst door te gaan met het aanbieden van alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering voor kinderen van 0 tot 4 jaar? (Selectie: alle responderende bibliotheken, N: 121)